Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling, og vi arbejder for at udbrede økologien og dens metoder til gavn for hele landbrugssektoren. Vi er sat i verden for at styrke udviklingen af det økologiske landbrug og dermed være kraftcenteret for fremtidens bæredygtige landbrug til gavn for hele samfundet. Vi udvikler økologien som en del af løsningen på aktuelle udfordringer inden for klima og biodiversitet, så fremtidens generationer også har en sund jord at leve på og af – ud fra et cirkulært natursyn, hvor landbrug og natur spiller sammen og er i balance.

Positive effekter af skovlandbrug

I en tid med klimaforandringer er det mere aktuelt end nogensinde at arbejde med skovlandbrug, fordi træer i landbruget er med til at binde kulstof og dermed reducere udledningen af drivhusgasser. Samtidig bidrager træer til skygge på marken for husdyr, og træernes rødder kan tilbageholde vand og sikre en bedre udnyttelse af vand og næringsstoffer i jorden. Med tiltagende klimaforandringer og fremtidens mere ekstreme vejr er træernes egenskaber vigtige medspillere for at sikre en frugtbar jord. Desuden er træerne med til at understøtte en større biodiversitet i og omkring markerne.

Skovlandbrug indgår i den fælles landbrugspolitik i EU

Skovlandbrug er i fremgang, og for nyligt er dyrkningsformen også blevet en del af den fælles landbrugspolitik i EU i kraft af CAP-reformen, som giver de første muligheder for at tænke natur og skov i sammenhæng med landbrug.

Andre temaer