Ko med kalv

Interessen for systemer, hvor kalve og køer går sammen i længere tid end de sædvanlige 24 timer efter kælvning, vokser i disse år, og der kommer flere og flere argumenter for at lade dem blive sammen. Det gælder ikke mindst for økologer, som lægger vægt på og arbejder med naturlighed og fairness, som beskrevet i økologiens fire principper.


Få inspiration og viden om ko-kalvsystemer

Artiklerne i dette tema giver inspiration og viden om forskellige ko-kalv systemer og managementmetoder. Forskning i fordele og ulemper, for ko, kalv og mennesker, peger i forskellige retninger, afhængigt af hvilket system man vælger. Der er dog ingen tvivl om, at både kalv og ko er stærkt motiverede og har naturligt behov for alt det, som sådan en kontakt kan give dem.

Inspiration og viden

Andre temaer