Om os

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og bidrager til, at vi fastholder positionen som verdens førende økologiland.

Vores formål er at drive forskning og forsøg samt indsamle og formidle viden om økologi, så vi sikrer, at økologien udvikler sig til gavn for jordbrugssektoren på teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimal vis. Det gør vi med udgangspunkt i de fire økologiske principper og FN’s 17 Verdensmål med et mere bæredygtigt landbrug som målsætning.


Bæredygtigt landbrug er et landbrug, der arbejder hen mod en balance mellem miljø, dyrevelfærd, samfund og økonomi ud fra en erkendelse af, at jordens ressourcer er begrænsede, og at alt indgår i en større helhed. Derfor vil vi blandt andet stå i spidsen for klimaløsninger til landbruget, der sikrer, at økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er en projektorganisation, der primært er finansieret af projektmidler fra fonde og arbejder innovativt via et- og flerårige projekter.

Vi er medlem af internationale netværk, der arbejder for økologi går på tværs af landegrænser:  IFOAM Organics International, IFOAM Organics Europe og TP Organics.  

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er etableret som et selvstændigt almennyttigt selskab af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i 2021. Innovationscenteret er uafhængigt af særinteresser, arbejder i overensstemmelse med god forskningsskik og samarbejder bredt med danske og udenlandske vidensinstitutioner. Læs mere om vores arbejde i denne jubilæumsavis, der udkom oktober 2022 og i Årsskrift 2023.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Læs strategien for Innovationscenter for Økologisk Landbrug

 

Årsskrift 2023 (pdf 48 sider)

Quality management

Sådan arbejder vi: