Om os

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og bidrager til, at vi fastholder positionen som verdens førende økologiland.

Vores formål er at drive forskning og forsøg samt indsamle og formidle viden om økologi, så vi sikrer, at økologien udvikler sig til gavn for jordbrugssektoren på teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimal vis. Det gør vi med udgangspunkt i de fire økologiske principper og FN’s 17 Verdensmål med et mere bæredygtigt landbrug som målsætning.

Bæredygtigt landbrug er et landbrug, der arbejder hen mod en balance mellem miljø, dyrevelfærd, samfund og økonomi ud fra en erkendelse af, at jordens ressourcer er begrænsede, og at alt indgår i en større helhed. Derfor vil vi blandt andet stå i spidsen for klimaløsninger til landbruget, der sikrer, at økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk.

Læs om vores arbejde i denne jubilæumsavis, der udkom oktober 2022.

De økologiske principper

Økologien bygger på fire globale principper:

  • Sundhed
  • Kredsløb
  • Retfærdighed
  • Forsigtighed

Det er den internationale økologiske organisation IFOAM, der har formuleret og kvalificeret de fire økologiske principper, der udtrykker en form for grundlov for økologien, et fælles udgangspunkt og en fælles holdning til økologiens udvikling. Principperne er retningsgivende for økologiske producenter over hele verden i arbejdet med at udvikle økologien og imødekomme miljømæssige, strukturelle og teknologiske forandringer i samfundet.

Se mere i denne video:

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er etableret som et selvstændigt almennyttigt selskab af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i 2021. Innovationscenteret er uafhængigt af særinteresser, arbejder i overensstemmelse med god forskningsskik og samarbejder bredt med danske og udenlandske vidensinstitutioner.

Pressekontakt

Kirsten Holst Sørensen

Adm. direktør

Peder Bligaard

Vicedirektør

Økonomi, projektinnovation

Linda Michelle Handrup

Konsulent, presseansvarlig

Kommunikation

Luk (Esc)