Klima

Læs bl.a. om emissioner, kulstoflagring og beregningsmetoder.