Diversitet og ligestilling

I Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S er målet at skabe en attraktiv arbejdsplads for dem, der vil gøre en forskel. Det betyder, at vi arbejder kontinuerligt med at sikre en dynamisk, værdibaseret arbejdsplads, der giver plads til udfoldelse og skaber rum for forskellige behov.

Se hele handlingsplanen for diversitet og ligestilling