Udgivet 10.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Opstaldning af ko med kalv i mælkeperioden

Ko med egen kalv, ammetantesystemer og en hybrid imellem de to, er de grundlæggende principper for opstaldning af ko og kalv sammen i mælkeperioden.

Kalven skal have mælk i de første 3 måneder af dens liv i økologiske besætninger. I denne periode består kalvens fodring primært af mælk, og efter de 3 måneder skal kalven kunne klare sig på kalvefoder alene. I et ko-kalv-system kan kalven være sammen med en ko i alle 3 måneder, og det kan enten være dens egen moderko eller en ammetante.

Ko med egen kalv i hele eller dele af perioden

Ko-kalv-systemer, som tillader kalven at være sammen med moderkoen i hele mælkeperioden, kan indrettes på flere forskellige måder. Kalven kan følge koen i koens system, eller de kan opholde sig i et område, som koen vender tilbage til efter malkning. 

Heltidskontakt, hvor ko og kalv er sammen hele døgnet, foretrækkes af nogle landmænd, fordi de synes, det er mest enkelt og naturligt, at ko og kalv er sammen hele døgnet.

Deltidskontakt, foretrækkes af andre landmænd, fordi det f.eks. passer bedre ind i staldsystemet og daglig management. Deltidskontakt giver f.eks. mulighed for at køerne kan komme på græs uden kalvene, mens andre foretrækker at kalvene kommer med på græs og lærer både tråd, at blive drevet og græs at kende.

Kalve, som går med deres ko om dagen, men ikke om natten, kan vise tegn på sult. Det kan derfor  overvejes, om især de yngste kalve skal undgå længere daglige separationsperioder. Se mere her: Ko-kalv kontakt på halvtid

Opmærksomhedspunkter når kalven opstaldes med sin egen moderko:

  • Få god kontakt med kalvene dagligt, så de ikke bliver frygtsomme over for mennesker
  • Nogle køer får sværere ved at lægge mælken ned ved maskinmalkning, så gode rutiner og ro bliver ekstra vigtigt. I robotsystemer kan det nogle gange hjælpe at tage kalven med op til robotten ved de første par malkninger efter kælvningen.
  • Lær kalven at æde fast foder op til fravænning
  • Tænk et fravænningssystem ind i staldanlægget, så både kalv og ko kan få tid til at vænne sig til at være adskilt

Kalve hos ammetanter

I ammetanter-systemer passer en ko typisk 2-4 kalve. Mange af kalvenes behov tilgodeses i dette system. De får mælk ved at patte, og afhængigt af ammetanten og systemet får de også både mulighed for gensidig omsorg og mulighed for at spejle koens adfærd. 

Ammetante med to diende kalve
Foto: Linda Rosager Duve

Etabler en relation mellem kalve og ammetanter ved at sætte dem sammen i en separat boks i de første dage

Ammetantesystemet er potentielt set et meget roligt system, hvor ammetanten og kalvene er sammen hele døgnet, da ammetanterne ikke bliver malket. Til gengæld er der typisk ikke den samme introduktion til malkerutiner eller til de stalde, som kviekalvene selv skal opstaldes i, når de bliver malkekøer, hvilket der er mulighed for i et system hvor kalvene går hos egen ko.

Hybridsystemer, hvor kalven er sammen med moderkoen i f.eks. de første 2-3 uger, er også en mulighed. Det giver kalven en god start, og koen får ro til at komme godt i gang efter kælvningen. Ved adskillelsen kommer koen tilbage til gruppen af lakterende køer, og kalvene fortsætter hos ammetanter. Her skal man dog være opmærksom på, at moderkoen når at få et stærkt bånd til sin kalv før de adskilles, hvilket forventeligt vil øge hendes reaktion på at blive adskilt fra kalven.

Opmærksomhedspunkter ved opstaldning med ammetanter:

  • Udvælg ammetanter, som er gode til at passe kalve 
    • Køer, som er trælse at maskinmalke, er ikke altid det bedste valg, da de nogle gange heller ikke kan lide at blive pattet
  • Etabler en relation mellem kalve og ammetanter ved at sætte dem sammen i en separat boks i de første dage
  • Sørg for, at alle kalve patter stabilt, inden de lukkes ind i en flok med andre kalve og ammetanter
  • Adskillelse fra moderkoen kan give brølen fra moderkoen, men sjældent fra kalven, så længe den får lov at patte ammetanten

Læs mere om økologiske kalve i mælkeperioden