Udgivet 06.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for goldbehandling i øko-kvægbesætninger

Behandling af køer ved goldning i økologiske besætninger kræver fokus på, hvornår behandling er tilladt, og på varigheden af den dobbelte tilbageholdelsestid for det anvendte præparat.

Ved goldbehandling i økologiske besætninger, gælder:

  • Fødevarestyrelsens generelle regler
  • EU-regler for økologisk produktion 
  • Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer (skærpede krav i forhold til de øvrige regler)

Antibiotika ved goldning kræver fund af bestemte bakterier i mælkeprøve

Antibiotikabehandling af en ko ved goldning kræver, at der er fundet B-streptokokker, Staph. aureus, Strep. uberis, Strep. dysgalactia eller Trueperella pyogenes i en mælkeprøve. Der kan derefter anvendes alle de goldningspræparater, som er tilgængelige. Det gælder også bredspektrede antibiotika, da der ikke i øjeblikket findes godkendte produkter med smalspektret penicillin på det danske marked.

De lempede generelle regler for goldbehandlinger af malkekvæg, som er trådt i kraft fra 1. juni 2021, gælder ikke i økologiske besætninger. Køer, som har haft over 200.000 i celletal på 2 ydelseskontroller inden for de sidste 4 mdr. før goldning, kan kun blive goldbehandlet med antibiotika, hvis de nævnte bakterier er påvist i en mælkeprøve.
Læs mere om skærpede regler for behandling i Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer – pkt. 1.1.3 (icoel.dk)
 
Læs mere om behandling, behandlingsregnskab, medicinlogbog, tilbageholdelsestider m.v. i afsnit 34 i vejledning og økologisk jordbrugsproduktion og i Bilag 5. Oversigt over reglerne for behandling i økologiske besætninger.

Dobbelt tilbageholdelsestid ved behandling

EU-regler for økologisk produktion kræver altid den dobbelte tilbageholdelsestid for alle medicinske behandlinger i økologiske besætninger. Og som udgangspunkt et minimum på 48 timer også for de produkter, hvor den generelle tilbageholdelsestid er sat til 0 timer. Eneste undtagelse fra dette krav er vacciner. 

Lægemiddelstyrelsen fastsætter den generelle tilbageholdelsestid for det enkelte præparat, og det kan være formuleret på mange forskellige måder. 
Tilbageholdelsestiden er formuleret på forskellige måder, og det er med til at gøre det uoverskueligt at beregne den rigtige dobbelte tilbageholdelsestid i økologiske besætninger. Specielt for en række midler til goldbehandlinger. I skemaet nedenfor er det for forskellige præparater til goldbehandling vist, hvordan tilbageholdelsestiden er i økologiske besætninger.

Eksempler på midler til goldbehandling og beregning af økologisk tilbageholdelsestid

Produkt Generel tilbageholdelsestid for mælken fastsat af Lægemiddelstyrelsen Økologisk tilbageholdelsestid for mælken
CEFAGOLD® VET. Interval mellem behandling og kælvning er 32 dage eller mere, så er tilbageholdelsestiden 24 timer efter kælvning 2x24 timer efter kælvning eller
Interval mellem behandling og kælvning er mindre end 32 dage, så er tilbageholdelsestiden 33 dage efter behandling 2x33 dage efter behandling
 
ORBENIN® VET. 37 døgn efter behandling 2x37 døgn efter behandling uanset kælvningstidspunkt
 
BENESTERMYCIN® VET. Hvis koen er behandlet mindst 35 dage før kælvning, må mælken ikke anvendes i 36 timer efter kælvning 2x36 timer efter kælvning eller
Hvis koen er behandlet 34 dage eller færre før kælvning, må mælken ikke anvendes 37 dage efter behandling 2x37 dage efter behandling