Udgivet 25.05.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber

Fokus på mineralforsyning og på CAB i goldrationen kan være med til at forebygge mælkefeber hos økologiske malkekøer på græs.

Ældre køer får mælkefeber omkring kælvning, når deres stofskifte ikke kan modstå det store træk af calcium til mælkeproduktion.

Mælkefeber forekommer i den kliniske form, hvor koen bliver lammet og går ned, men også subklinisk mælkefeber – som rammer langt flere køer – kan give koen en dårlig start på laktationen og øget risiko for tilbageholdt efterbyrd og børbetændelse. Køerne skal forberedes på deres kommende calcium-udfordring i ugerne før de kælver, og her kan der være særlige udfordringer, når goldkøerne er på græs.

Minimer risikoen for mælkefeber i afgræsningssæsonen

2-3 uger før forventet kælvning kan du med fordel have fokus på disse punkter:

 • Goldkøer bør gå på vedvarende græsarealer
 • Undgå arealer med en høj andel kløver
 • Fodermidler med højt indhold af kalium undgås - herunder arealer, som er gødsket med kalium
 • Lav CAB-værdi (Cation Anion Balance) i rationen gennem fodervalg og eventuelt tilskud af sure salte
 • Restriktiv afgræsning med et begrænset antal timer på græs pr. døgn eller et mindre areal pr. dyr suppleret med staldfoder (goldkoration)
 • Mineraler svarende til 100 g goldmineraler pr. ko pr. dag. Vær især sikker på, at de får magnesium nok
 • Pænt huld, ikke for tynd – ikke for tyk (huldscore 3,0-3,5)

Undgå stærkt kalium-gødede græsmarker

Et højt kaliumindhold i græsset øger risikoen for mælkefeber. Det skyldes, at et højt kaliumniveau bidrager væsentligt til at øge foderrationens CAB-værdi (Cation Anion Balance). En høj CAB-værdi virker basisk på kroppens stofskifte, og det dæmper kroppens evne til at øge calciumstofskiftet, når det store træk på calciumpuljen kommer ved kælvning.

Ud over at hæve CAB vil et højt kaliumindhold i foderet også sænke køernes optagelse af magnesium fra foderet med op til 3/4. Det er uheldigt, fordi magnesiummangel også hæmmer calciumstofskiftet. Goldkøer bør derfor aldrig afgræsse stærkt kalium-gødede græsmarker. Samtidig skal der være fokus på, at behovet for magnesium er opfyldt.

Fokus på CAB i mineraltilskud

Tildel minimum 100 g goldmineraler pr. ko pr. dag for at sikre, at køerne på græs får tilstrækkeligt af alle mineraler og vitaminer i goldperioden.

Højt CAB-niveau (Cation Anion Balance) i foderet øger risikoen for mælkefeber og tilskud af mineraler, som kan sænke CAB i rationen de sidste uger inden kælvning, er derfor interessante. Magnesium-sulfat og magnesium-klorid er de mest oplagte, og de kan begge bruges til økologiske køer. Et lavt niveau af CAB i rationen virker forsurende på koen stofskifte, og effekten bør tjekkes ved at måle pH i goldkøernes urin.

Undgå marker med meget kløver

Et lavt indhold af calcium i foderet 2-3 uger før kælvning er en anden oplagt strategi til at forberede køernes calciumomsætning til det store træk ved kælvning. Et lavt indhold af calcium betyder nemlig, at koen begynder at mobilisere calcium fra knoglevæv, forøger sin udnyttelse af calcium i foderet og nedsætter udskillelsen af calcium i urin via nyrerne. Den prægning betyder, at koens stofskifte er bedre rustet til at klare det store træk på calcium-puljen ved kælvning.

Calciumindholdet i kløver er højt, og græsmarker med en høj andel kløver er derfor en dårlig idé til goldkøer. Afgræsning af vedvarende græsarealer med lav eller ingen kløver er derimod en oplagt mulighed. Alternativt kan man begrænse græstilbuddet i form af nedsat areal eller kortere tid på arealet suppleret med foder på stald.

Giv laktationsfoder og hø ved kælvning

Det er vigtigt at stimulere koens calciumstofskifte i de sidste 2-3 uger af goldperioden, men lige så vigtigt er det at sørge for et tilstrækkeligt calciumniveau i foderrationen ved kælvning. Derfor skal kælvekøer ikke fodres som goldkøer, men tilbydes friskblandet laktationsfoder og i øvrigt have adgang til hø eller andet godt strukturfoder af hensyn til vomfunktionen.

Pas ekstra godt på risikokøerne

Der er særlig høj risiko for at udvikle mælkefeber hos køer som:

 • kælver for mindst 3. gang
 • har haft et langt kælvningsinterval,
 • tidligere har haft mælkefeber
 • er i højt huld (> 3,50)

Supplerende calcium og tempereret vand ved kælvning kan være en rigtig god ide at give disse køer for at undgå mælkefeber og følgevirkningerne af sygdommen. Oralt tilskud af calcium (som er godkendt til økologisk produktion) er også oplagt til behandling af køer i risikogruppen.

Calciumklorid er blevet godkendt

Som noget nyt kan calciumklorid bruges til økologiske køer til behandling af tidlige stadier af mælkefeber. Calciumklorid må kun bruges på enkeltdyr med behov og kun i en begrænset periode.