Udgivet 21.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologiske marker

Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske marker i en begrænset del af året. Dokumentation og erklæring fra ejeren af dyrene skal opbevares på bedriften.

Betingelserne for, at ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske marker, fremgår af kap. 25.3 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Kravene til bedrifterne, som de ikke-økologiske dyr kommer fra, er tilrettet efter de nye bio-ordninger og ændringer til tilskudsordningerne fra 1. januar 2023.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Har du økologiske dyr, uanset art, gælder følgende:

 • Ikke-økologiske dyr må ikke afgræsse sammen med økologiske dyr.
 • Foldene skal være adskilt og der må ikke være risiko for sammenblanding af de økologiske og ikke-økologiske dyr eller deres afkom.
 • Du skal altid kunne identificere alle ikke-økologiske dyr (øremærker)
 • Art, antal samt indgangs- og afgangsdato for alle ikke-økologiske dyr skal være registreret.

Foder og gødning

Foder til ikke-økologiske dyr kan være ikke-økologisk foder på de økologiske arealer. Foderet må ikke indeholde GMO, og det skal være tilstrækkeligt adskilt fra eventuelle økologiske dyr.

Gødning fra ikke-økologiske dyr medregnes som ikke-økologisk husdyrgødning tilført din bedrift. Du skal notere gødningsmængden i din logbog og overførsel skal dokumenteres (skema B1)

Ordninger, som berettiger bedrifter med ikke-økologiske dyr til at afgræsse økologiske arealer

Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske marker, hvis bedriften, som de ikke-økologiske dyr kommer fra, har gældende tilsagn om eller får tilskud fra en af de tilskudsordninger, der fremgår af bilag 6 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Tilskud/tilsagn skal gælde et eller flere af bedriftens arealer.

Gældende tilsagn fra ældre ordninger

 • Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
 • Skov med biodiversitetsformål
 • Målrettet regulering

Nye ordninger

 • Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed 2023-2027
 • Bioordning - Miljø- og klimavenligt græs 2023-2027
 • Bioordning - Ekstensivering med slæt 2023-2027
 • * Pleje af græs og naturarealer (5-årige tilsagn) 2023-2027 (PLG)
 • Engangskompensation (5-årige)
 • Biodiversitetsskov 2023-2027

Jordløse bedrifter med ikke-økologiske dyr

Der er et særtilfælde, så ikke-økologiske dyr fra jordløse bedrifter kan afgræsse økologiske arealer, hvor der er et gældende tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, hvis dyrene er med til at opfylde plejeforpligtigelsen i tilsagnet på den konkrete mark.

Erklæring og dokumentation skal foreligge ved kontrol

I forbindelse med afgræsning med ikke-økologiske dyr skal den økologiske bedrift opbevare og kunne fremvise blanketterne

Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr og

Dokumentation for afgræsning med ikke-økologiske dyr.

I erklæring fra ejer afkrydses i et af de to felter:

 • Jeg erklærer, at min bedrift har et gældende tilsagn eller får tilskud fra mindst én af følgende ordninger (nævnt ovenfor) i ansøgningsåret 2024 (Afkryds)
 • Jeg erklærer, at min bedrift er jordløs, og mine dyr er med til at opfylde forpligtelserne knyttet til tilskud til Pleje af græs- og naturarealer på de marker de afgræsser (Afkryds)