Udgivet 04.05.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Afgræsning med ikke-økologiske dyr på økologiske marker

Reglerne for afgræsning af økologiske marker med ikke-økologiske dyr er blevet præciseret af Landbrugsstyrelsen.

Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske marker på visse betingelser. Disse betingelser er nu tilrettet efter de nye bio-ordninger og ændringer til tilskudsordningerne fra den 1. januar 2023.

Faglig meddelelse fra Landbrugsstyrelsen2. maj 2023

Landbrugsstyrelsen har afklaret spørgsmålet ved EU-kommissionen, og fremover vil ikke-økologiske dyr kunne afgræsse økologiske marker, hvis bedriften, som de ikke-økologiske dyr kommer fra, har gældende tilsagn om eller får tilskud fra en af de nævnte ordninger herunder.

Gældende tilsagn fra ældre ordninger:

•    Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

•    Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

•    Skov med biodiversitetsformål

•    Målrettet regulering

Nye ordninger:

•    Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed 2023-2027

•    Bioordning - Miljø- og klimavenligt græs 2023-2027

•    Bioordning - Ekstensivering med slæt 2023-2027

•    Pleje af græs og naturarealer (5-årige tilsagn) 2023-2027 (PLG)

    Engangskompensation (5-årige)

    Biodiversitetsskov 2023-2027

•    Minivådområder 2024-2027

Fremtidige ordninger - navn og indhold kan blive ændret:

•    Målrettet regulering 2025

•    Bioordning - Ny arealregulering 2026/2027

Oplysningerne erstatter bilag 6 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som bliver opdateret tilsvarende.

Jordløse bedrifter med ikke-økologiske dyr

Der er et særtilfælde, så ikke-økologiske dyr fra jordløse bedrifter kan afgræsse økologiske arealer, hvor der er et gældende tilsagn om Pleje af græs-og naturarealer, hvis dyrene er med til at opfylde plejeforpligtigelsen i tilsagnet på den konkrete mark.

Erklæring og dokumentation skal foreligge ved kontrol

I forbindelse med afgræsning med ikke-økologiske dyr skal den økologiske bedrift opbevare og kunne fremvise blanketterne Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr og Dokumentation for afgræsning med ikke-økologiske dyr. Blanketterne skulle være opdateret i overensstemmelse med de nye ordninger, men det fremgår ikke endnu.

Vær opmærksom på, at ikke-økologiske dyr ikke må være på græs sammen med økologiske dyr uanset art. De skal altså gå i deres egen fold eller på et andet tidspunkt end de økologiske dyr.