Udgivet 13.06.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Arealkrav i stalde til økologisk kvæg sammenholdt med ’Hjerteordningen’ og anden lovgivning

Økologer, som leverer mælk eller kød under statens dyrevelfærdsmærkningsordning, skal være opmærksomme på, at der ikke er overensstemmelse mellem vægtgrænser og mindste arealkrav i de forskellige regelsæt

Arealkrav i statens dyrevelfærdsmærkningsordning, også kaldet Hjerteordningen eller Bedre Dyrevelfærd, er i flere vægtintervaller større end de økologiske krav, og det er altid det største krav, som skal opfyldes på bedriften. Arealkravene på niveau 1 og 2 i tabel 1 svarer til kravene i

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg (retsinformation.dk) (tidligere Lov om hold af malkekvæg).

Tabel 1. Mindste arealkrav for kvæg ved flokvis opstaldning, dvs. tre eller flere dyr sammen. Kravet forstås som frit gulvareal pr. dyr. Det mest vidtgående krav i hvert vægtinterval er markeret med farve.

Lev. vægt, kg

Niveau 1*

Niveau 1**

Niveau 2

Niveau 3

Økologi

<100

 

 

 

 

1,5 m²

60-100

1,8 m²

 

 

 

 

100-150

2,2 m²

 

2,4 m²

2,5 m²

2,5 m²

150-200

2,6 m²

2,7 m²

2,8 m²

3,0 m²

2,5 m²

200-300

3,2 m²

3,4 m²

3,4 m²

4,0 m²

4,0 m²

300-350

 

 

 

4,2 m²

4,0 m²

300-400

3,8 m²

4,2 m²

4,2 m²

 

 

350-500

 

 

 

5,0 m²

5,0 m²

400-500

4,4 m²

4,8 m²

4,8 m²

 

 

>500

5,0 m², dog mindst 1,0 m² pr. 100 kg

5,4 m², dog mindst 1,0 m²pr. 100 kg

5,4 m², dog mindst 1,0 m² pr. 100 kg

 

Mindst 1,0 m² pr. 100 kg

*) fællesboks med strøelse i hele boksen.  **) fællesboks med ustrøet ædeareal

Arealkrav for malkekøer

Totalarealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko under niveau 3 i Hjerteordningen være mindst 6,6 m² for små racer og 8,0 m² for store racer. Dog kan 2,0 m² af arealet udgøres af udeareal, der er til rådighed til motion.

Overgangsperioder for udeareal

Bemærk, at bedrifter, som leverer mælk mærket med Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, kun kan indregne de 2 m² udeareal i en overgangsperiode frem til 1. januar 2025.

Dyrenes beskyttelse mærkningskrav pr. 1. januar 2024.pdf

Leveres økologisk mælk med 3 Hjerter, udløber overgangsperioden i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav den 1. juli 2034. Herefter kan udearealet ikke indgå som totalareal.

Tabel 2. Mindste arealkrav for malkekøer

 

Niveau 1 og 2

Niveau 3*)

Dyrenes Beskyttelse**)

Økologi

Malkekøer, alle

6,0 m²

 

 

6,0 m²

Malkekøer, små racer

 

6,6 m²

6,6 m²

 

Malkekøer, store racer 

 

8,0 m²

8,0 m²

 

*) 2 m² udeareal kan indgå i en overgangsperiode frem til 1. juli 2034.  **) 2 m² udeareal kan indgå i en overgangsperiode frem til 1. januar 2025

Privat, national og EU-lovgivning

Økologiregler defineres i en EU-forordning, som er direkte gældende i Danmark. Økologiregler administreres og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

Økologiforordningen og detailregler, der er blevet vedtaget (lbst.dk)

Dyrevelfærdsmærkningsordningen er national lovgivning. Hjerteordningen administreres og kontrolleres af Fødevarestyrelsen.

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (retsinformation.dk)

Dyrenes Beskyttelses mærkningskrav er en privat og frivillig ordning. Mærkningskrav for malkekvæg er revideret 1. januar 2024. Mærkningskravene administreres og kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes beskyttelses mærkekrav