Udgivet 24.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske kalve skal have opfyldt deres suttebehov

Reglerne for opfyldelse af kalvenes suttebehov er de samme for økologiske kalve som for konventionelle kalve.

Suttebehovet hos kalve, der ikke går sammen med deres mor eller en ammetante, skal opfyldes ved hjælpe af sutter.

Foto: Tove Mariegaard Pedersen

Kalves suttebehov kan opfyldes ved f.eks. at mælkefodre dem med en pattebar.

Suttebehovet kan opfyldes ved brug af:

  • Pattespande
  • Pattebar
  • Mælkeautomater
  • Narresutter

Narresutten skal placeres i umiddelbar nærhed af mælken, hvis mælken tildeles i en skål, en spand eller et kar. Der skal være mindst én narresut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mælketildelingen.

Kalves suttebehov indgår i den årlige økologikontrol, og derudover er det et fokusområde i Fødevarestyrelsens velfærdskontrol i kvægbesætninger. Fødevarestyrelsen kontrollerer nu 10 % af samtlige kvægbesætningerne årligt – tidligere var det 5 %. 

Læs mere om kalves suttebehov i dette tema (landbrugsinfo.dk).