Udgivet 19.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Gode råd om at lukke høns ud

Økologiske høns må igen komme ud under åben himmel efter måneders staldpligt pga. fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen ophæver 20. april, 'staldpligten', så økologiske høns og kyllinger atter må komme ud under åben himmel. Staldpligten har betydet, at økologisk fjerkræ har skullet holdes under overdække i form af tag, net eller mågetråd grundet risiko for smitte med influenza fra vildtfugle. Restriktionerne, der skyldes nationale udbrud af fugleinfluenza og fund i vildtfugle, har været i kraft siden 23. november 2022.

Følsomme over for lys

Der er en række forholdsregler, man skal iagttage, når hønsene igen skal ud, bl.a. at de er følsomme over for lys. Udelyset er flere tusinde gange stærkere end indelyset. Derfor skal man være varsom, hvis hønsene har gået inde og nu for første gang skal lukkes ud, lyder det fra Niels Finn Johansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

- En pludselig åbning af lågerne kan forskrække hønerne, så de flygter væk og klumper sig i staldens hjørner. Det kan resultere i stor dødelighed."

Niels Finn Johansen giver disse gode råd om at lukke høns ud:

Inden du lukker hønerne ud

  • Tjek, at hegnet er i orden hele vejen rundt
  • Tjek, om der tegn på, at ræven har adgang til hønsegården. I givet fald repareres hegnet
  • Fjern eventuelle døde dyr/fugle fra hønsegården
  • Tjek at udgangslåger og husets åbne- og lukkemekanismer er i orden.

Når du lukker hønerne ud

  • Skru op for lysstyrken inde i stalden, inden du begynder at åbne lågerne
  • Åbn lågerne langsomt, i første omgang kun 5 – 10 cm. Efter nogle minutter yderligere 5-10 cm osv., til de er helt åbne
  • Skru indelyset ned til normalt niveau, når lågerne er åbne.

Når hønerne er kommet ud

  • Hold godt øje med hønerne inde og især ude. Hvis ræven eller andre rovdyr har adgang til hønsegården, vil de helt sikkert vise sig ret kort efter, hønerne er lukket ud
  • Om aftenen skal lågerne lukkes igen. Inden du lukker, bør du sikre dig, at alle høner er inde.