Udgivet 17.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Varmestress hos økologiske køer på græs kan forebygges med vand og skygge

Natafgræsning kan være en fordel på meget varme sommerdage, da det kan være med til at sikre en høj græsoptagelse hos køerne. Samtidig er det afgørende, at køerne har let adgang til vand og skygge.

Køerne skal have adgang til skygge midt på dagen

Varme sommerdage, hvor temperaturen for alvor er høj, gør køerne dovne, og græsoptagelsen falder. I de perioder kan det være en god ide at skifte til natafgræsning, og holde køerne inde i skyggen om dagen.

Økologiske køer skal være på græs så meget som muligt. Fra 1. januar 2022 faldt kravet om mindst 6 lyse timer på græs væk. Køerne skal helst have permanent adgang ved at porten er åben og der skal i alle tilfælde være en afgræsningsstrategi, der sikrer mest mulig tid på græs og et stort græsoptag ved afgræsning.

Fri adgang til græsmarken, som for eksempel ved AMS, kræver, at den daglige praksis for afgræsning tilrettelægges, så den enkelte ko er mest muligt ude.

Vandbehovet stiger på varme dage

Når temperaturen i omgivelserne stiger fra 20 ⁰C til 30 ⁰C stiger koens vandbehov med 30 liter. Koen bruger især de ekstra liter vand til at skille sig af med varme via udånding og fordampning.

Illustration: Linda Rosager Duve

Figur: Daglig vandbalance hos en ko med en ydelse på 40 kg mælk ved henholdsvis 20 ⁰C og 30 ⁰C.

Høj vandoptagelse sikres bedst ved, at afstanden til vand højest er 200 m, når køerne er ude. Samtidig bør der være direkte adgang til vand efter malkning.

Læs mere om varmestress hos kvæg