Udgivet 03.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Norge: Ko-kalv sammen møder udfordringer

På økologiske kvægbedrifter er der stor interesse for at lade ko og kalv gå lang tid sammen. Men praksis udfordrer

Norge: Ko-kalv sammen møder udfordringer

På økologiske kvægbedrifter er der stor interesse for at praktisere systemer, hvor ko og kalv går lang tid sammen. Men praktiske udfordringer med staldindretning og øget stress ved fravænning dæmper udbredelsen af systemet.

Det konkluderer et norsk projekt, som har indsamlet erfaringer og holdninger til systemer med ko og kalv fra 1038 mælkeproducenter. Kun 2,8 procent af de norske mælkeproducenter praktiserer ko og kalv sammen, mens godt 15 procent giver udtryk for, at de har interesse og planer om at starte med systemet i praksis.

Landmandens holdning til systemet er ifølge undersøgelsen en vigtig faktor for udbredelsen. Men forhold som staldindretning, manglende økonomisk fordel og stress ved fravænning dæmper udbredelsen.

Blandt besætninger, som praktiserer ko og kalv sammen, oplever producenterne højere tilvækst og bedre sundhed hos kalvene. Samtidig rapporterer de om større tilfredshed hos kalvepassere, som arbejder i systemet.

Det norske projekt gennemgår også holdninger blandt aftagere og forbrugere af mælkeprodukter. Her prioriterer man forhold relateret til naturlighed i mælkeproduktionen højt, og det betyder stærke bekymringer omkring den tidlige adskillelse af ko og kalv.

Kilde: Journal of Rural Studies, januar 2023

Foto: Karen M. Nielsen