Udgivet 11.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økonomien i ko-kalv-systemer

De større mængder mælk, som kalvene drikker, når de går sammen med koen, skal modregnes de besparelser, der kan opnås ved opstaldning af ko og kalv sammen.

Økonomi en tilbagevendende bekymring og usikkerhed i forbindelse med udviklingen af ko-kalv-systemer. Et spørgsmål der ofte stilles er, hvor meget mere mælk, kalvene drikker ved koen, end når man styrer og tildeler den på traditionel vis.

Mere mælk til kalvene, men også færre udgifter og større tilvækst

Kalve af stor race kan drikke op til 15 liter mælk om dagen, efterhånden som de vokser til. Sættes gennemsnittet til 12 liter/dag i 12 uger, giver det i alt omkring 1.000 liter mælk i mælkeperioden. Dem større mælkemængde, som kalven drikker, bør dog ikke udelukkende betragtes som et tab. 

Økonomien kan påvirkes negativ af, at:

  • kalvene drikker mere mælk
  • tidsforbrug til opsyn med kalvene for at vænne dem til mennesker
  • mulig udfordring med mælkenedlægning hos køerne

 

Økonomien kan påvirkes positivt af, at:

  • kalvene har en øget tilvækst
  • mulighed for tidligere kælvningsalder (pga. øget tilvækst)
  • færre udgifter til udstyr (ikke brug for pattespande m.m.)
  • mindre arbejdstid (ingen renholdelse af mælketildelingsudstyr og ingen manuel udfodring)

Ammetantesystemer giver mulighed for at reducere mælkemængden til den enkelte kalv, afhængigt af hvor mange kalve der sættes til en ko. Desuden bruger landmænd med ammetantesystemer ofte at bruge udsætterkøer til ammetanter. Det betyder at udsætterkoen kan flyttes ud af malkeholdet og give plads til en mere højtproducerende malkeko. 

En fleksibel kalvepasning, som ikke behøver være ophængt på 2 daglige mælkeudfodringer, giver desuden nye muligheder for fordeling af arbejdsopgaver og timer mellem medarbejderne. 
Mælkenedlægningen i ko-kalv-systemer kan være en udfordring, og der skal fortsat arbejdes på at sikre, at vi finder de bedste køer og metoder til at opnå en god og fuldstændig mælkenedlægning på køer i ko-kalv systemer, hvor hver ko går med sin egen kalv, således laktationsydelsen opretholdes.

Produkter, som markedsføres på ko-kalv-kontakt, vinder frem

Der er flere steder begyndt at være et marked for salg af mælk og kød fra ko-kalv systemer. I bl.a. England og Tyskland er det et udbredt fænomen, men også herhjemme er nogle mejerier begyndt at sælge produkter, som markedsføres på ko-kalv-kontakt. Der arbejdes også med koncepter omkring opfedning af tyre- og krydsningskalve fra ammetanter i den økologiske mælkeproduktion.

Yderligere information om økonomi og markedsføring af produkter ved ko-kalv systemer: