Økologiske Landsforsøg

Landsforsøgene® dækker over det unikke nationale samarbejde om markforsøg og demonstrationer, der udføres i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og SEGES Innovation og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Den praktiske forsøgsplanlægning og administration af de Økologiske Landsforsøg varetages af Teknologisk Institut på vegne af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det endelige ansvar for forsøgsplanernes for de Økologiske Landsforsøgs udformning ligger hos Innovationscenter for Økologisk Landbrugs fagspecialister.

Forsøgene gennemføres under praksisnære forhold og i samarbejde med engagerede landmænd 

Forsøgsarbejdet gennemføres effektivt og rationelt samtidig med, at kravene til specialisering, udstyr og geografisk fordeling tilgodeses. 

Igangværende Landsforsøg

Resultater fra Økologiske Landsforsøg

Andre temaer