Udgivet 30.05.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Beplantning i grisefolde – sådan gør du

Træer i grisefolde giver flere fordele for både grise og producenter, men ikke alle træarter er lige egnede. Få gode råd til, hvordan du udvælger de bedst egnede arter og beskytter træerne.

Træer i folde til grise tjener flere formål:

  • Fremmer dyrevelfærden
  • Fremmer biodiversitet
  • Reducerer miljøbelastningen 

Video om effekten af træer i grisefolde, og de overvejelser man bør gøre sig inden træerne etableres.

Dyrevelfærden fremmes af beplantning med træer og buske bl.a., fordi beplantningen giver grisene adgang til skygge om sommeren, læ for vind og ly for regn i de koldere perioder og de giver dyrene mulighed for at udføre hudpleje. Grise gnubber sig gerne op ad træer og buske, særligt efter de har sølebadet, og denne gnubben tjener flere formål. F.eks. hjælper adfærden med at fjerne overskydende mudder efter sølebadning, og den tjener som middel til at fjerne hår, hudflager og ektoparasitter. Desuden har man spekuleret på, om grisene ved at gnubbe op ad nogle træarter udnytter træets harpiks som middel mod lus og flåter.

Sølehul placeret ca. 2 meter fra træer i grisefold
Foto: Sarah-Lina Aagaard Schild

Det er en god ide at kombinere skygge og sølehul, men husk at holde ca. en meters afstand mellem sølehul og træer, så du ikke risikerer, at jorden eroderer og træernes rødder blotlægges.

Kompleksiteten i grisefoldene bliver større, når der er beplantning i folden. Fra indretning af bure i zoologiske haver er det anerkendt, at ud over plads er det kompleksiteten, som beriger dyrenes miljø og fremmer deres velfærd. 

Blomstrende hjemmehørende arter af træer og buske er i særlig grad gavnlige for biodiversiteten, og træer og buske er effektive til at opsamle næringsstoffer, så miljøbelastningen fra grisefolden mindskes.

De mange fordele ved beplantning i grisefolde gør, at vi har udarbejdet en vejledning økologiske griseproducenter, der gerne vil kombinere griseproduktionen med beplantning eller skov. 

Vejledningen fungerer som et opslagsværk, hvori der findes konkrete råd til: 

  • management i forbindelse med kulturforberedelse
  • udplantning og renholdelse
  • informationer om lovgivning og krav for at opnå tilskud til beplantningen
  • optimering af biodiversitet vha. beplantningen
  • egnede træarter og deres egenskaber

Vejledning til beplantning med træer og buske i grisefolde (PDF, 28 sider)

Ikke alle træarter er lige egnede

Biodiversitet og et ønske om at fremme den, ved at skabe flere levesteder for insekter, planter og svampe, kan være en motivation for at etablere beplantning i folde til økologiske grise. Et overordnet råd specifikt i forhold til at opnå en øget biodiversitet er at vælge hjemmehørende arter og etablere en blandet beplantning i grisefoldene. Vejledningen, som er nævnt længere oppe i artiklen, indeholder på side 5 en gennemgang af, hvilke fordele forskellige træer og buske har i forhold til biodiversitet.

Grisenes undersøgende adfærd er en af de store udfordringer, ift. at kombinere træer og griseproduktion, da den kan gå hårdt ud over beplantningen. Vi har derfor undersøgt forekomsten af skader på 8 træarter (ahorn, eg, elm, hassel, kirsebær, Naur, syren og tjørn) i hhv. et læhegn, hvor drægtige søer har haft adgang (ca. 10 år) og et læhegn, som har været uden grise. 

Erfaringsindsamling, blev suppleret med en mindre præferencetesten, hvor vi så på, hvor meget tid grisene brugte på at undersøge og bide i kævler af forskellige træ- og buskearter. Resultaterne fra erfaringsindsamlingen og præferencetesten er også en del af vejledningen til beplantning med træer og buske i grisefolde.

Lovgivning og tilskudsmuligheder er også med til at sætte rammer for, hvilken beplantning, der er bedst egnet til grisefolde, da det ikke er al beplantning og beplantningssammensætning, som giver dig ret til tilskud. Der er desuden et krav til plantetæthed, som skal opfyldes for at opnå tilskud til beplantningen.

Barkskader og genvækst afslører, hvornår du med fordel kan beskytte et træ

Som producent kan du bl.a. hjælpe sin træbeplantning ved at være opmærksom på barkskader og genvækst og hegne træerne fra, hvis skaderne bliver for omfattende eller hvis et træ forsøger genvækst.

Video: Der er flere gode grunde til at beplantning i grisefolde, men grisene kan være hårde ved både træer og buske. Det er derfor en god ide at være opmærksom på, hvad der skal til for at beskytte beplantningen.

Barkskader fortæller noget om, hvor hårdt grisene går til træerne. Træernes evne til genvækst (rod- og stødskud) er et tegn på træets evne til at overleve/genetablere sig. Som producent kan du selv anvende disse mål til at vurdere, om det er tid til at flytte grisene ud af et område med træer, for at sikre, at din beplantning overlever, eller om det er tid til at hegne træer fra, så rod- og stødskud får lov at etablere sig.

Træer med barkskader kan sagtens overleve, blot skal det sikres, at grisene ikke ringer barken - dvs. fjerner barken hele vejen rundt om stammen. Det er derfor en god ide at tage grisene ud af folden, hvis der begynder at være større barkskader, da træerne kan hele barkskader, hvis de ikke er for omfattende.

Rod- eller stødskud er visse træarters forsøg på at overleve. Det gælder f.eks. for ahorn, elm og syren. Hvis disse skud beskyttes (f.eks. via hegning eller pause fra grisene), så kan de blive til nye stammer.

Grise vil gerne gnubbe sig op ad træerne. Det kan give mærker på barken, men skader ikke træet. 

Træer med trævlende bark har generelt tendens til større barkskader, da skaderne kan blive omfattende blot grisene får fat i en lille flig af barken.

Find mere information

I kataloget Foldsystemer til frilandsgrise i skovlandbrug kan du får inspiration fra 3 frilandspro-ducenter, som kombinerer skovlandbrug med deres produktion af økologiske grise.

Katalog: Foldsystemer til frilandsgrise i skovlandbrug