Udgivet 07.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Strategier til at sænke sodødeligheden

Sodødeligheden i danske, økologiske besætninger ligger omkring 10 procent mod godt 13 procent i konventionelle, viser ny undersøgelse. Oplever du en høj sodødelighed, er det vigtigt at kende årsagerne, så du kan skrue på de relevante håndtag.

En høj sodødelighed kan bringes ned, men det er nødvendigt at kortlægge årsagerne først. Det optimale udbytte af en kortlægning fås ved at opstille nogle kategorier, som de selvdøde

og aflivede søer kan opdeles efter. Det er relevant at vide, hvornår i cyklus en so er død, og at få den bedst mulige diagnose af dødsårsagen. Inddrag din dyrlæge i diskussionen af, hvilke undersøgelser eller billeder der er nødvendige for at stille en diagnose, og hvordan dødsårsagerne bedst grupperes.

Når du kender døds- og aflivningsårsager og tidspunkterne for dem, kan du formulere en strategi til at sænke sodødeligheden. Drøft strategien med dine rådgivere, inden du sætter den i værk.

Har du en høj sodødelighed i din besætning, er der nogle områder, du med fordel kan fokusere på.

Udskiftningsprocent har betydning

Udskiftningsprocenten bør som tommelfingerregel være ca. 50 afhængigt af genetik. Hvis man kører med lav udskiftningsprocent, resulterer det i en større andel af ældre søer. Ældre søer har højere risiko for at få problemer i forbindelse med faring og for at dø af kredsløbsproblemer under drægtigheden. Dermed kan en lav udskiftningsprocent bidrage til en højere sodødelighed.

Forebyg slagsmål

Benproblemer og ’sportsskader’ i løbe- og drægtighedsperioden kan være årsag til aflivning. Er det tilfældet, anbefales det at gennemgå søernes adgang til de forskellige ressourcer. Hvis der er få ædepladser, vil der være flere slåskampe ved fodring, hvilket medfører flere skader. Dette problem kan afhjælpes ved at etablere flere ædepladser og/eller at fodre med fuldfoder. Fuldfoder indeholder en stor andel grovfoder, hvorfor tildeling af fuldfoder frem for f.eks. kraftfoder kan øge ædetiden fra 15-30 minutter til op mod 6-10 timer om dagen.

Tjek medicinforbruget

I besætninger med en høj sodødelighed er det også relevant at vende medicinforbruget. Er den høje dødelighed et tegn på undermedicinering af dyrene? Det er vigtigt, at syge dyr behandles ved behov.

Sodødelighed i økologiske og konventionelle besætninger

Forskere ved Aarhus Universitet har kortlagt omfanget af døde søer i konventionel og økologisk produktion. I 2015 var den 9,5 procent i begge systemer. Frem til 2022 har den været konstant i økologiske besætninger men stigende i konventionelle. Forskerne vil nu undersøge årsagerne nærmere.

Kilde: Aarhus Universitet

5 tips til at reducere sodødeligheden

  • Ca. 50 % af søerne bør udskiftes årligt
  • Undgå at søerne slås; f.eks. ved fodring
  • Sørg for en rolig og kort flytning – undgå unødvendig tid på transportvognen
  • Udsæt søerne rettidigt
  • Undgå ’elevatorsøer’