Udgivet 03.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Varmestress hos økologiske grise og andre grise på friland

Minimer risikoen for varmestress ved at have fokus på sølehuller, skygge, foder og drikkevand.

Konsekvenserne ved varmestress kan være store både for grisenes velfærd og dine produktionsresultater.

Når det er rigtigt varmt, så er der risiko for, at:

 • Søer går i stå før/under faringen, så de har brug for faringshjælp
 • Foderoptagelsen falder hos søerne
 • Mælkeydelsen falder
 • Pattegrisedødeligheden stiger
 • So og pattegrise mistrives
 • Søerne får MMA symptomer (yverbetændelse) efter faring

Fokusområder, der kan minimere risikoen for varmestress:

 • Sølehuller til rådighed for alle grise (fyld løbende mere vand i)
 • Skyggeområder på faremarken og ventilation i hytterne
 • Tildel fodret tidlig morgen eller sen aften (hvor det er lidt køligere)
 • To fodringer om dagen (for at sikre foderoptag)
 • Sikre at der altid er frisk vand (vandbehov kan være højere end normalt)
 • Rengør trugene hyppigt (bakterier har bedre vækstbetingelser i varmen)

Tips til etablering og vedligehold af sølehuller

Grise kan ikke svede, derfor kan varme være en betydelig stressfaktor. Når temperaturen er over 15° C, skal alle søer derfor have adgang til et sølehul. Når søerne har været i sølehullet, lægger de sig ofte i skyggen og lade vandet i mudderet fordampe fra kroppen, da det afkøler deres krop.

Drægtige søer ligger i sølehul
Foto: Merete Studnitz

Fototekst: Sølehuller er vigtige både for at minimere risikoen for varmestress, og fordi mudderet fungerer som solbeskyttelse.

Etabler sølehullerne, når søerne viser, at de har brug for det, også selvom temperaturen i løbet af dagen endnu ikke er så høj, at reglerne kræver det. Grisene viser, at de mangler et sølehus ved f.eks. at aktiverer vandforsyningen i et forsøg på at gøre sig våde eller ved simpelthen at lægge sig op i drikketruget eller vælte det.

Sådan etablerer og vedligeholder du sølehuller:

 1. Lav sølehullerne i god tid, så de ikke alle skal graves i sidste øjeblik
 2. Grav et min 20 cm dybt hul, hvor der er rigelig plads til soen og grisene i folden
 3. Sørg for at tætne bunden bedst muligt ved at hælde vand på overjorden i bunden af sølehullet og få presse jorden så fast som muligt
 4. Det er lettere at vedligeholde et sølehul med drypslange eller sprinklerslange fremfor at køre vand ud
 5. Hvis der skal køres vand ud til sølehullerne, skal der i de tørre varme perioder køres vand ud to til tre gange om dagen. Én runde er normalt ikke nok
 6. Sølehullerne skal gerne tørres ud ind i mellem, når vejret tillader det for at reducere smittepresset i hullet
 7. Der er god fornuft i at havde drypslangesystemet og vandtrugsslangesystemet forbundet, da det giver en øget vandgennemstrømning. På den måde kan man undgå, at vandet i slangerne til drikketrugene bliver varmt

Sølehuller, der er etableret i skyggen fra f.eks. træer, virker ekstra svalende for grisene. Det er dog vigtigt at holde en afstand på ca. to meter til træets stamme, så træets rødder ikke tager skade. Samtidig fordamper der mindre vand fra sølehullet, så det kræver mindre vand at vedligeholde et sølehul i skyggen end et sølehul i solen.

Skygge er altafgørende for grise

Søerne kan få det varmt allerede ved 15 ⁰C. Derfor skal de have adgang til skygge, især i farefolden. De diegivende søer er særligt sårbare, da de har en høj varmeproduktion.

Alle dyr skal kunne ligge i skygge på faremarken i sommermånederne (juni, juli og august), men også i forårsmånederne, der kan være varme og solrige, vil adgang til skygge vær en fordel for dyrene.

I den første periode efter faring vil soen opholde sig i eller nær hytten, hvor pattegrisene er. Herunder kan du læse om tiltag, der kan hjælpe soen til at undgå varmestress i den periode.

Ventilation kan sikres med to store åbninger i hytten. Det er derfor en god ide at etablere en ventilationsåbning i hytten med samme størrelse som indgangsåbningen. Vær sikker på, at den kan lukkes tæt, når den ikke er i brug og sørg for godt med halm i hytten, som pattegrisene kan putte sig i, så de ikke bliver underafkølet, da de har en højere komfort temperatur end soen.

So og pattegrise i skygge af træer
Foto: Linda Rosager Duve

Fototekst: Træer er gode til at skabe den nødvendige skygge i farefoldene i sommermånederne. Du opnår de mest optimale forhold for grisene ved at placere farehytterne i træernes skygge.

So i skygge under halvtag ved hytte
Foto: Lene Thomsen Og Marianne Bonde

Fototekst: Skygge tæt på hytten kan opnås ved at opsætte en plade eller et sejl på selve hytten. Det kan opsættes og udformes på mange forskellige måder, men den bedste effekt opnås, når pladen/sejlet sikrer skygge over indgangen og/eller ventilationsåbningen i hytten, så tiltaget både sikre et bedre indeklima i hytten, og giver soen mulighed for at ligge i skygge i nærheden af hytten.