Udgivet 17.05.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på økobedriften

Når du søger om certificering til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der er på bedriften, indberettes til økologikontrollen – uanset hvor mange der er.

Hver dyreart og antal dyr indberettes for sig. Sker der ændringer efterfølgende, skal det oplyses hvert år i økologiindberetningen til Landbrugsstyrelsen via Fællesskemaet i Tast selv.  En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Se lbst.dk/okologi.

Husdyrhold til eget brug

Alle de dyr/dyrearter, du har, hvor alle produkter fra dyrene udelukkende anvendes i egen husholdning – behøver ikke at være omfattet af økologikontrol. Du kan vælge at registrere dem som ”husdyrhold til eget brug” og så skal økologikontrollen ikke se dokumentation for foder, afgræsning eller staldforhold. Der gælder samme regler for produktion til eget brug i køkkenhaven.

Antallet af dyr til eget brug skal være realistisk i forhold til, at æg, kød eller mælk skal kunne konsumeres i egen husholdning.

Har du en lille husholdning, er det få dyr – har du en større, kan du have flere dyr af de forskellige arter, hvis du kan forklare for Landbrugsstyrelsen, at det svarer til husstandens behov. 

Vær opmærksom på:

Det er ikke tilladt at sælge/afsætte dyr/produkter fra husdyrhold til eget brug – hverken som konventionelle eller økologiske.

Selskabsdyr afløser hesteordningen

Landbrugsstyrelsen har i år indført en ny betegnelse for dyr der holdes som kæle-/hobbydyr og aldrig bruges til konsum. Det omfatter også alle hestehold – uanset antallet af heste, og det afløser dermed ”Hesteordningen”. Selskabsdyr må fodres med ikke-økologisk foder, f.eks. er det nu tilladt at fodre heste med ikke-økologisk grovfoder. Eneste begrænsning er, at foder, der gives på marken, skal være gmo-frit.

Du må gerne sælge selskabsdyr som heste og kælegrise 

Forbuddet mod salg af dyr/produkter gælder ikke for selskabsdyr som rideheste eller ”kælegrise”. De kan sælges eller gives væk til levebrug. 

Afgræsning af økologiske arealer 

Husdyr til eget brug og selskabsdyr må gerne gå på økologiske arealer året rundt. Det gælder både egne og andres dyr, men det samlede antal indberettes til Landbrugsstyrelsen. 

Ingen økologiske og konventionelle dyr af samme art 

Der må aldrig være økologiske og konventionelle dyr af samme art på øko-bedriften. Det gælder også for økologiske dyr og dyrehold til eget brug. Har du f.eks. en økologisk malkekvægsbesætning – eller er påbegyndt omlægning af den – så kan du ikke have slagtekalve eller ammekøer under ordningen til ”eget brug”. Du må derimod gerne have høns, kyllinger og kaniner til eget brug samtidig med en økologisk malkekvægsbesætning.

Salg af økologiske produkter fra mindre husdyrhold 

Hvis du ønsker at sælge produkter fra bedriften, skal dyrene registreres med en omlægningsdato i forbindelse med certificering eller i Fællesskemaet, så det kan ses af Landbrugsstyrelsens økologikontrol – uanset hvor få/mange dyr du har. Det er ikke længere muligt at påbegynde omlægning af husdyrhold til eget brug, hvis du ønsker at ændre produktion undervejs. Har du f.eks. haft høns og æg til eget brug i en periode, skal du indsætte kyllinger/hønniker efter reglerne for etablering/indsættelse af en økologisk besætning. Ændringen og besætningens omlægningsdato indberettes til Landbrugsstyrelsen, og produktionen bliver så omfattet af økologikontrol, og du skal dokumentere, at alle økologiregler er overholdt. 

Omlægning af husdyrhold eller samtidig drift 

Når bedriften påbegynder omlægning, er der nu krav om, at hele bedriften er omfattet af økologireglerne efter to år. Ønsker du ikke at omlægge et husdyrhold eller det skal ske på et senere tidspunkt, så kan det indberettes efter reglerne for ”samtidig drift” og kan fortsætte som konventionelt. Vær opmærksom på, at alle ændringer af omlægningsdatoer og husdyrhold skal indberettes til Landbrugsstyrelsen på forkant/frem i tiden. Det er ikke muligt at ændre datoer, når de er passeret. 

Gødning fra husdyrhold til eget brug og selskabsdyr

Vær opmærksom på, at gødningen fra husdyrhold til eget brug og selskabsdyr betragtes som konventionel gødning.