Udgivet 28.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Ellinglund: Et harmonisk landbrug med træer

På Ellinglund er der etableret skovlandbrug, som skal bidrage positivt til bedriftens kulstofbinding, jordfrugtbarhed, dyrevelfærd og biodiversitet.

ROBUST-projektet har været i gang i to år.

Hvordan går det på jeres bedrift?

“Vi har erfaring i at bruge eksisterende træer i læhegn, hvor vores køer går. I starten skulle dyrene vænne sig til, at de bare kunne gå ind mellem træerne, men nu bruger de det ret flittigt. De har bedre muligheder for at tilpasse sig vejret og vælge, hvor de synes, det er rarest at være. Hvis det f.eks. regner, går de ind under træerne. Vores fornemmelse er, at dyrene udnytter det på bedst mulig måde. 

Senere har vi fået etableret tre-rækkede læhegn med fokus på bestøvere. Der har vi prøvet at have en bred palette af alle mulige buske, blandt andre pil, lind, hyld og hyben. De skal både kunne holde til køerne og tiltrække fugle, der får føde derfra.”

Hvad har I lært om skovlandbrug de seneste to år?

“Vi har fået mange små ahaoplevelser. I de læhegn, vi plantede, ser vi allerede liv, vi ikke har set før. Læhegnene giver føde til fugle og småvildt ude i marken. Det har allerede kort tid efter etablering en effekt, og uden jeg (red. Gert) har været nede og kravle, så kan jeg kun forestille mig det liv, der er i form edderkopper og biller under buskene. Jeg har observeret, at der sidder enormt mange fugle ude i de høje træer. Det må betyde, at der er noget mad at komme efter.”

Hvordan ser de næste par ud hos jer?

“Vi er klar til at gå et skridt længere. Vi vil gerne etablere skovlandbrug flere steder, men vi har brug for en investor, der vil være med til at starte projektet uden nødvendigvis at få udbytte de næste lange år. 

Udbyttet er i første omgang det liv, der skabes levested i landbruget og fortællingen om at gøre en forskel. Jeg drømmer om et system med frugttræer og bærbuske, som giver et udbytte, små iværksættere på sigt kan drage nytte af og tjene penge på. Drømmen er, at vi kan etablere 10-20 hektar skovlandbrug næste år, hvis altså vi finder nogen, der vil investere i biodiversitet. På det mere lavpraktiske plan tænker jeg, at vi kan fjerne vildthegnet omkring de etablerede læhegn næste år, så rådyr og harer kan bevæge sig mere frit omkring træerne. “

Fakta

  • Bedrift: Ellinglund v. Anne og Gert Lassen
  • Nuværende produktion: Mælkeproduktion med 300 årskøer. Leverer mælk til Them Andelsmejeri.
  • Skovlandbrugssystem: Tre skovlandbrugsarealer med forskellige arter og funktioner.
  • Areal: 6 ha skovlandbrug ud af bedriftens 600 ha. 
  • Formål med træer: Kulstofbinding og jordfrugtbarhed, dyrevelfærd og biodiversitet.

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.