Udgivet 27.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder

Det er muligt at søge et tillæg på 4.000 kr. pr. hektar, der kan kombineres med bio-ordningen økologisk arealstøtte eller et eksisterende 3- eller 5-årigt tilsagn om økologisk arealtilskud.

Læs her om vilkår og betingelser, du skal opfylde, hvis du skal være berettiget til at modtage frugt/bær tillæg som en del af dit økologitilskud. Det kan både være, hvis du som økolog ønsker at tilplante arealer med frugt, bær eller nødder, eller du omlægger din eksisterende plantage til økologi.

Du søger frugt/bær-tillæg enten sammen med basistilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte eller som et tillæg i en eksisterende 3- eller 5-årig tilsagnsperiode for økologisk arealtilskud. 

Frister, du skal være opmærksom på:

Økologisk arealstøtte (bio-ordning)

Økologisk arealtilskud (flerårig)

1. januar 2023 – Seneste indberetnings- og omlægningsdato for at få økologisk arealstøtte og frugt/bær tillæg i 2023

1. september 2022 - frugt/bær tillæg er senest tilføjet til eksisterende til sagn

28. april 2023 – Ansøgning om økologisk arealstøtte – bio-ordning og frugt-/bær-tillæg

28. april 2023 – Frist for ansøgning om udbetaling og for plantning og opfyldelse af plantetal for frugt/bær/nødder

23. maj 2023 – Frist for plantning og opfyldelse af plantetal for frugt/bær/nødder

3. juli til 29. september 2023 – Ansøgning om at tilføje frugt-/bær-tillæg for eksisterende flerårige tilsagn om Økologisk Arealtilskud (til udbetaling i 2024)

Indkøb af træer og buske

Skal du plante frugttræer eller -buske, skal du bruge økologisk udplantningsmateriale, som du kan finde via den økologiske frødatabase OrganicXseeds.

Er der ikke økologiske træer/buske til rådighed i databasen, eller ønsker du at plante andre sorter end de udbudte, kan du søge dispensation til at plante ikke-økologiske planter via databasen. Tjek altid OrganicXseeds inden køb/plantning.

Krav til afgrøder og beplantning

Frugt/bær-tillægget gives kun til arealer med de godkendte nødder, frugt- eller bærafgrøder, og som opfylder det fastsatte minimum for plantetal i hele tilsagns-/ansøgningsåret indtil 31. august. Der skal være mindst 0,30 ha sammenhængende areal med samme tilskudssats og i samme markblok. Arealet skal fremstå som en plejet kultur i veldefinerede rækker, der drives med henblik på høst/salg af frugt/bær. Det må ikke ligge som natur eller vildnis.

Ud over hovedafgrøden, som skal være jævnt fordelt over marken og til enhver tid opfylde plantetallet, må der gerne være andre godkendte afgrøder på arealerne, og der må være op til 100 ikke-godkendte træer fordelt på arealet efter reglerne for Grundbetaling. Man kan f.eks. dyrke græs, urter eller blomster mellem rækker af bærbuske, og der kan være græs og buske mellem æbletræerne, så det udgør et attraktivt udeareal for økologiske høns og kyllinger.

Hvis arealerne skal have flere funktioner, er det dog vigtigt at holde fokus på en reel plantagemæssig drift, når du søger tilskud til dyrkning af frugt/bær.
Der må højst være en afstand mellem rækkerne af træer/buske på 10 m, og markens hovedformål er produktion af frugt/bær.

I tabellen herunder kan du se de godkendte nødde-, frugt- og bærafgrøder og kravene til plantetal for den enkelte afgrøde.

Tilskuddets størrelse

Det samlede tilskud til økologiske arealer med frugt/bær ved omlægning til økologi kan udgøre op til 7.120 kr. pr. ha i de første to år, og derefter op til 5.520 kr. pr. ha i de følgende år. 5.520 kr. pr. ha vil også være det beløb, du kan opnå, hvis du planter nødder, frugt eller bær på arealer, som er økologiske i forvejen.

Økologisk Arealtilskud med tillæg for en 3- eller 5-årig tilsagnsperiode og økologisk arealstøtte som etårig bioordning (udbetaling kr. pr. ha pr. år)

 

Økologisk Arealtilskud, flerårig

Økologisk arealstøtte,

etårig bio-ordning

 

År 1-2

År 3-5

År 1-2

Følgende år

Basistilskud

870

870

870

870

Omlægningstillæg

1.200*

 

1.600**

 

Frugt/bær-tillæg

4.000

4.000

4.000

4.000

Kvælstoftillæg

500

500

650

650

I alt

6570

5.370

7.120

5.520

* Omlægningstillæg gives kun til nye økologer.
** Omlægningstillæg gives til alle nye økologiske arealer. Bemærk, krav om økologisk drift i 5 kalenderår.

Læs mere om Økologisk Arealtilskud i Vejledning om Økologisk Arealtilskud, som du finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Økologisk Arealstøtte i Vejledning om bio-ordningen økologisk arealstøtte, som du finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afgrøder berettiget til frugt/bær-tillæg samt krav til plantetal 

Afgrødekode

Afgrøde

Mindste plantetal pr. ha

489

Havtorn (Hippophae rhamnoides)

1.200

490

Hassel, træ (Corylus avellana)

225

491

Storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon)

20.000

492

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)

30.000

493

Surbær (Aronia-melanocarpa)

1.500

494

Japansk kvæde (Chaenomeles speciosa eller Chaenomeles speciosa x japonica)

1.500

495

Morbær (Morus spp)

600

509

Trækvæde (Cydonia oblonga)

400

513

Jordbær (Fragaria x ananassa)

20.000

514

Solbær (Ribes nigrum)

1.500

515

Ribs (Ribes rubrum)

1.500

516

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

1.500

517

Brombær (Rubus plicatus eller Rubus fruticosa)

1.200

518

Hindbær (Rubus idaeus)

2.000

519

Blåbær (Vaccinium myrtillus eller Vaccinium corymbosum)

1.500

520

Surkirsebær (Prunus cerasus) uden undervækst af græs

300

521

Surkirsebær (Prunus cerasus) med undervækst af græs

300

522

Blomme (Prunus domestica) uden undervækst af græs

400

523

Blomme (Prunus domestica) med undervækst af græs

400

524

Sødkirsebær (Prunus avium) uden undervækst af græs

400

525

Sødkirsebær (Prunus avium) med undervækst af græs

400

526

Hyld (Sambucus nigra)

600

527

Hassel (Corylus maxima)

600

528

Æbler (Malus domestica)

400

529

Pærer (Pyrus communis)

400

530

Vindrue (Vitis spp)

1.500

534

Hyben (Rosa rugosa eller Rosa canina)

1.500

535

Bærmispel (Amelanchier laevis eller Amelanchier alnifolia)

1.200

536

Spisedruer (Vitis spp)

1.500

537

Valnød (almindelig) (Juglans regia L)***

100

538

Kastanje (ægte) (Castanea sativa eller Castanea crenata)***

100

*** Bemærk, krav om podede planter ved plantning efter 31. januar 2023

Faktaark: Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder

Download og print faktaarket Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder (PDF fire sider)

Foto: Tomas Fibiger Nørfelt