Udgivet 04.06.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder

Det er muligt at søge et tillæg på 4.000 kr. pr. hektar, der enten skal kombineres med bio-ordningen økologisk arealstøtte eller med et eksisterende tre- eller femårigt tilsagn om økologisk arealtilskud.

Læs her om vilkår og betingelser, du skal opfylde, hvis du skal være berettiget til at modtage frugt-/bærtillæg som en del af dit økologitilskud. Det kan både være, hvis du som økologisk producent ønsker at tilplante arealer med frugt, bær eller nødder, eller du omlægger din eksisterende plantage til økologisk produktion. Du søger frugt-/bærtillæg enten sammen med basistilskud under bio-ordningen økologisk arealstøtte eller som et tillæg i en eksisterende tre- eller femårig tilsagnsperiode for økologisk arealtilskud. 

Økologisk arealstøtte (bio-ordning) Økologisk arealtilskud (flerårig)
1. januar 2024: seneste indberetnings- og omlægningsdato for at få økologisk arealstøtte og frugt-/bærtillæg i 2024 1. september 2023: frist for at tilføje frugt-/bærtillæg eksisterende tilsagn
26. april 2024: ansøgning om økologisk arealstøtte – bio-ordning og frugt-/bærtillæg 26. april 2024: frist for ansøgning om udbetaling og for plantning og opfyldelse af plantetal for frugt/bær/nødder
21. maj 2024: frist for plantning og opfyldelse af plantetal for frugt/bær/nødder 3. juli til 26. september 2024 (forventet): frist for indsendelse af ansøgning om at tilføje frugt-/bærtillæg til eksisterende flerårige tilsagn om økologisk arealtilskud (til udbetaling i 2025)

Indkøb af træer og buske

Skal du plante frugttræer eller -buske, skal du bruge økologisk udplantningsmateriale, som du kan finde via den økologiske frødatabase OrganicXseeds. Er der ikke økologiske træer/buske til rådighed i databasen, eller ønsker du at plante andre sorter end de udbudte, kan du søge dispensation til at plante ikke-økologiske planter via databasen. Tjek altid OrganicXseeds inden køb/plantning.

Krav til afgrøder og beplantning

Frugt-/bærtillægget gives kun til arealer med de godkendte nødde-, frugt- eller bærafgrøder, og som opfylder det fastsatte minimum for plantetal i hele tilsagns-/ansøgningsåret indtil 31. august. Der skal være mindst 0,30 ha sammenhængende areal med samme tilskudssats og i samme markblok. Arealet skal fremstå som en plejet kultur i veldefinerede rækker, der drives med henblik på høst/salg af frugt/bær. Det må ikke ligge som natur eller vildnis.

Ud over hovedafgrøden, som skal være jævnt fordelt over marken og til enhver tid opfylde plantetallet, må der gerne være andre godkendte afgrøder på arealerne, og der må være op til 100 ikke-godkendte træer fordelt på arealet efter reglerne for grundbetaling. Du kan f.eks. dyrke græs, urter eller blomster mellem rækker af bærbuske, og der kan være græs og buske mellem æbletræerne, så arealet udgør et attraktivt udeareal for økologiske høns og kyllinger. Hvis arealerne skal have flere funktioner, er det dog vigtigt at holde fokus på en reel plantagemæssig drift, når du søger tillæg til dyrkning af frugt/bær/nødder.

Der må højst være en afstand mellem rækkerne af træer/buske på 10 meter, og markens hovedformål er produktion af frugt/bær/nødder. I tabellen herunder kan du se de godkendte nødde-, frugt- og bærafgrøder og kravene til plantetal for den enkelte afgrøde.

Tilskuddets størrelse

Det samlede tilskud til økologiske arealer med frugt/bær/nødder ved omlægning til økologisk produktion kan udgøre op til 7.450 kr./ha de første to år og derefter op til 5.520 kr./ha de følgende år. 5.520 kr./ ha vil også være det beløb, du kan opnå, hvis du planter nødder, frugt eller bær på arealer, som er økologiske i forvejen.

Økologisk arealtilskud med tillæg for en tre- eller femårig tilsagnsperiode og økologisk arealstøtte som etårig bioordning (udbetaling kr./ ha/år):

  Økologisk arealtilskud, flerårig Økologisk arealstøtte, etårig bio-ordning
  År et og to År tre til fem År et og to Følgende år
Basistilskud 870 870 1.200 1.200
Omlægningstillæg 1.200*   1.600**  
Frugt-/bærtillæg 4.000 4.000 4.000 4.000
Kvælstoftillæg 500 500 650 650
I alt 6.570 5.370 7.450 5.520

* Omlægningstillæg blev givet til nye økologiske producenter i perioden 2019-2021.
** Omlægningstillæg gives til alle nye økologiske arealer. Bemærk, krav om økologisk drift i fem kalenderår.

Læs om økologisk arealtilskud i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs om økologisk arealstøtte i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afgrøder berettiget til frugt-/bærtillæg samt krav til plantetal 

Afgrødekode Afgrøde Mindste plantetal/ha.
489 Havtorn (Hippophae rhamnoides) 1.200
490 Hassel, træ (Corylus avellana) 225
491 Storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon) 20.000
492 Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 30.000
493 Surbær (Aronia-melanocarpa) 1.500
494 Japansk kvæde (Chaenomeles speciosa eller Chaenomeles speciosa x japonica) 1.500
495 Morbær (Morus spp) 600
509 Trækvæde (Cydonia oblonga) 400
513 Jordbær (Fragaria x ananassa) 20.000
514 Solbær (Ribes nigrum) 1.500
515 Ribs (Ribes rubrum) 1.500
516 Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 1.500
517 Brombær (Rubus plicatus eller Rubus fruticosa) 1.200
518 Hindbær (Rubus idaeus) 2.000
519 Blåbær (Vaccinium myrtillus eller Vaccinium corymbosum) 1.500
520 Surkirsebær (Prunus cerasus) uden undervækst af græs 300
521 Surkirsebær (Prunus cerasus) med undervækst af græs 300
522 Blomme (Prunus domestica) uden undervækst af græs 400
523 Blomme (Prunus domestica) med undervækst af græs 400
524 Sødkirsebær (Prunus avium) uden undervækst af græs 400
525 Sødkirsebær (Prunus avium) med undervækst af græs 400
526 Hyld (Sambucus nigra) 600
527 Hassel (Corylus maxima) 600
528 Æbler (Malus domestica) 400
529 Pærer (Pyrus communis) 400
530 Vindrue (Vitis spp) 1.500
534 Hyben (Rosa rugosa eller Rosa canina) 1.500
535 Bærmispel (Amelanchier laevis eller Amelanchier alnifolia) 1.200
536 Spisedruer (Vitis spp) 1.500
537 Valnød (almindelig) (Juglans regia L)*** 100
538 Kastanje (ægte) (Castanea sativa eller Castanea crenata)*** 100

*** Bemærk, krav om podede planter ved plantning efter 31. januar 2023

Faktaark: Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder

Download og print faktaarket Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder (PDF fire sider)

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.

Foto: Tomas Fibiger Nørfelt