Udgivet 20.06.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Bevar økologicertifikatet ved skattefri virksomhedsomdannelse

Landbrugsstyrelsen ændrer praksis for at sikre den kontinuerlige økologiske drift og undgå en model med skuffeselskaber.

Ved alle producentskifter af økologisk certificerede bedrifter er der stramme krav til indberetning og ansøgning om økologicertificering for den nye/kommende økolog / erhverver. Det gælder, uanset om det er en virksomhedsomdannelse eller et generations- eller ejerskifte.

For at sikre den kontinuerlige økologiske drift og undgå en model med skuffeselskaber, ændrer Landbrugsstyrelsen nu praksis i forbindelse med fremgangsmåden ved ansøgning om økologicertificering som led i et producentskifte, når der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse.

En skattefri virksomhedsomdannelse betyder, at man kan indskyde hele den personlige virksomhed i et selskab uden skatteafregning. I stedet udskydes beskatning af avancen til det tidspunkt, hvor enten kapitalandelene i selskabet sælges, eller selskabet afstår de overtagne aktiver og passiver. 

Landbrugsstyrelsens nyhed den 11. juni 2024: Skattefri virksomhedsomdannelse (korrigeret) (lbst.dk)

Problem med manglende CVR-nummer

Problemstillingen ved en skattefri virksomhedsomdannelse er, at der går 14 dage, før Erhvervsstyrelsen fremsender et nyt CVR-nummer til det nystiftede/omdannede selskab. Selvom omdannelsen finder sted på et tidspunkt, som i princippet er det rigtige tidspunkt at flytte tilsagn eller økologistatus mv., kan det i praksis ikke lade sig gøre, fordi der på det tidspunkt ikke er et CVR-nummer at flytte tilsagn eller økologistatus til.

Aftal model for overdragelse med Landbrugsstyrelsen

Fremover kan producentskifter, der sker som led i skattefrie virksomhedsomdannelser, gennemføres efter en model som aftales med Landbrugsstyrelsen. Styrelsen vejleder om, hvordan du sikrer dig, at du kan bibeholde din økologiske status gennem hele omdannelsen.

Kontakt: Team Økologiadministration i Jordbrugskontrol, jordbrugskontrol@lbst.dk  eller tlf. 33 95 80 00

Generelle regler for og indberetning af producentskifte

De generelle regler og procedurer for indberetning af producentskifte beskrives i kap. 5 i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Indberetningen sker i økologiskemaet hos både overdrager og erhverver, og det er vigtigt at følge den procedure for producentskifte af marker og husdyr, som beskrives i tastevejledningen til økologiskemaet.

Yderligere information

Tastevejledningen

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion