Udgivet 11.07.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk biavl - indberet senest 31. juli 2024

Biavlsskemaet er tilgængeligt i Tast selv fra den 12. juli 2024. Her kan du indtegne dine bigårdes placeringer i internet markkort (IMK) og indsende biskemaet.

Salg af økologisk honning er betinget af, at bedriften er økologisk certificeret, og at bigårdens placering indberettes og godkendes af Landbrugsstyrelsen hvert år.

Se hvordan du indberetter økologiske bier 2024 i Landbrugsstyrelsens faglige meddelelse fra 10. juli.

Økologisk biavl – Biavlsskemaet er tilgængeligt i Tast selv – indberet inden 31. juli 2024. (lbst.dk)

Bedriften skal være økologisk certificeret – søg inden 1. september 2024

Er du ikke certificeret økolog endnu, skal du indsende et økologiskema via Tast selv og ansøge om at blive certificeret. Du skal altid have opnået certificering, før du kan sælge din honning som økologisk.

Hvis du er certificeret som økologisk bedrift, ved systemet det, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Når Landbrugsstyrelsen har modtaget din indberetning, vil du modtage et brev, som meddeler, om dine placeringer er godkendte, ikke godkendte eller delvist godkendte.

Regler for økologisk biavl og kriterier for bigårdens placering fremgår af i kapitel 33 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (lbst.dk).

Ikke-økologisk biavl på økologiske bedrifter

Der er begrænsede muligheder for at få godkendt en placering af bigård til produktion af økologisk honning i Danmark, men der er flere muligheder for at have en ikke-økologisk produktion på bedriften. Landbrugsstyrelsen skal i alle tilfælde hvert år have oplysninger om din biavl, både den økologiske og den ikke-økologiske.

Bier til eget brug

Betyder, at du ikke må sælge honning fra bistaderne, da du i så fald producerer mere, end du selv kan forbruge.

Samtidig drift

Hvis du har ikke-økologiske bistader på din økologiske bedrift og sælger honning som ikke-økologisk, skal du oplyse i økologiskemaet, at du har samtidig drift.

Parallelavl

Ligesom andre produktioner eller dyrearter, må der ikke være parallelavl på bedriften. Der må ikke være både økologiske bier og ikke-økologiske bier på samme bedrift.

Andres bier

Hvis du har givet en anden biavler lov til at opstille sine bistader på din bedrift, skal du ikke indberette dette til Landbrugsstyrelsen.