Udgivet 14.06.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Administrativ årlig økologikontrol i stedet for fysisk kontrol

Alle økologiske bedrifter bliver kontrolleret mindst en gang hvert år. Fra 2023 er en del af de årlige, fysiske økologikontroller erstattet med en administrativ kontrol. I 2024 udvælger Landbrugsstyrelsen ca. 5 pct. eller 200 bedrifter til administrativ kontrol.

De bedrifter, som kan opnå en administrativ årlig kontrol, er med en lav risikovurdering for overtrædelser samt OK-kontroller de seneste tre år. Den administrative kontrol er som udgangspunkt en bilagskontrol på baggrund af oplysninger, som den økologiske bedrift indsender til kontrolløren.

Der må maksimalt være 24 mdr. mellem to fysiske kontrolbesøg, men derimellem kan en administrativ kontrol erstatte en fysisk årlig kontrol.

Sådan foregår det i praksis

Bedrifterne udvælges på baggrund af deres produktionsoplysninger og overtrædelseshistorik. Kontrollen varsles og igangsættes med et særligt varslingsbrev. Heri bliver man bedt om at sende en række bilag inden for en fastsat frist. Efter fristen vurderer kontrolløren, om bilagsmaterialet er fyldestgørende, og kontrollen af bilagene foretages på normal vis. Der afsluttes med en OK-kontrolrapport eller en kontrolrapport med en høring.

Hvis det indsendte bilagsmateriale ikke er fyldestgørende, eller hvis du ikke indsender noget, kan Team Økologiadministration beslutte, at der skal gennemføres en fysisk kontrol.

Bilag, som skal indsendes ved administrativ kontrol

Dokumentationen, du skal indsende, vil fremgå af varslingsbrevet, og kontrolløren vurderer, hvad der er nødvendigt for at kunne gennemføre kontrollen. Følgende fremgår af brevet:

  • Bilag på indgående produkter, herunder udsæd, frø gødning, foder m.v.
  • Bilag på udgående produkter, herunder salg af afgrøder og dyr
  • Plantelogbog
  • Blanketter og bilag vedrørende evt. ikke-økologiske dyr, der afgræsser dine økologiske arealer
  • Gødningsopgørelse
  • Opgørelse af salg fra evt. vejbod eller lignende,
  • Andet, som kontrolløren vurderer, er nødvendigt

Andre typer af økologikontrol

Uanmeldt årlig kontrol

Cirka 5 pct. af de økologiske bedrifter bliver tilfældigt udvalgt til at modtage uanmeldt årlig kontrol. Kontrollen gennemføres fuldstændig som en almindelig årlig kontrol – med den væsentlige forskel at den ikke må anmeldes på forhånd.

Certificeringskontrol

Nye økologer kan søge om certificering hele året, og inden bedriften kan sælge økologiske produkter, skal certificeringskontrollen være gennemført. Det sker typisk i løbet af 6 mdr. Er der brug for hurtig eller straks-certificering f.eks. ved producentskifte af en mælke- eller ægproduktion, aftales dette med Landbrugsstyrelsen. Kontrollen er som udgangspunkt anmeldt.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrol kan foretages hele året og er som udgangspunkt altid uanmeldte. Landbrugsstyrelsen udtager 10 pct. af de økologiske bedrifter på baggrund af en risikomodel. Nogle kan også være en opfølgende kontrol, som de udtager manuelt.

Yderligere information

Læs om dokumentation og kontrol i kap. 8-10 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (lbst.dk)