Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Podcastserie: Danske økologiske nødder

Dyrkning af nøddetræer i Danmark er blevet mere udbredt og danske økologiske nødder er en efterspurgt, sund fødevare til plantebaseret kost. Hør om dansk økologisk nøddeproduktion i en ny podcastserie.

Plantning af nøddetræer på landbrugsjord har en række positive effekter, som bidrager til landbrugets bæredygtighed og samtidig leverer sunde gode fødevarer, som i stigende grad efterspørges til plantebaseret kost.

Etablering af en blivende kultur, som en nøddeplantage, har positive effekter for dansk fødevareproduktions bæredygtighed. Nøddeplantagen skaber levesteder for en mere divers sammensætning af smådyr og mikroorganismer og indlejrer kulstof. Samtidig vil der blive forbrugt færre ressourcer på, og jorden i nøddeplantagen vil i mindre grad blive forstyrret end hvis arealet var i omdrift. Alt sammen mens der produceres sunde danske nødder, som kan erstatte en andel af de importerede, som også bidrager med en bæredygtighedsmæssig belastning.

Podcast afsnit 1: Praktiske erfaringer med nøddeproduktion i Danmark 

Hør den inspirerende historie om de praktiske erfaringer, Mila og Lasse Dalby har gjort sig ved etablering og drift af den økologiske nøddeplantage Danske Nødder. I nøddeplantagen er der plantet valnød, hasselnød og ægte kastanje. Desuden er der plantet ca. 5.500 læplanter, som er sammensat af 13 forskellige træer og buske, der blomstrer på forskellige tidspunkter og bærer forskellige frugter til fugle, dyr og insekter.

I podcasten fortæller Mila og Lasse Dalby om sorts- og plantevalg, etablering og afsætningsovervejelser. Hør om alle de praktiske erfaringer og om en potentiel købers interesse i første afsnit af serien danske økologiske nødder. De 2 podcast afsnit er også tilgængelige via kanalen ØKO-LYD, hvor du også kan finde andre spændende podcastserier om økologisk landbrug.

Podcast afsnit 2: Gode råd om dyrkning og pasning af nøddetræer samt afsætning af nødder

I denne podcast deler Lars Westergaard, ejer af den økologiske planteskole Westergaards Planteskole, ud af sin viden om nøddetræer og nøddeproduktion i Danmark. Han fortæller bl.a. om sortsvalg, pasning og pleje af nøddetræer.

I podcasten giver Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, desuden gode råd og fortæller om alle de væsentlige overvejelser, man bør gøre sig ved plantning af nøddetræer eller etablering af en nøddeplantage, samt om planlægning og praktik, afsætning og økonomi ved nøddeproduktion.

Nøddeproduktion i Danmark: stigende interesse og stort potentiale

Interessen for og arealet med nøddeproduktion i Danmark er steget de senere år, men der importeres fortsat en stor mængde nødder fra udlandet. Der er potentielt et stort uopdyrket marked for afsætning af danskproducerede økologiske nødder. Der opleves stigende interesse for at etablere skovlandbrug og øge diversiteten på landbrugsjorde ved at producere mindre udbredte højværdiafgrøder, f.eks. frugt, bær og nødder.

De agronomiske forhold i Danmark egner sig generelt fint til nøddeproduktion, særligt hassel, valnød og spisekastanje, så længe vandlidende og vindudsatte arealer samt arealer, hvor der er risiko for sen nattefrost undgås. Velegnede sorter, som er afprøvet i Danmark over en længere periode, er ligeledes tilgængelige i økologisk kvalitet.

Nyttig viden om dyrkningstekniske forhold, forarbejdning og afsætning af økologiske nødder

Link til Nøddekatalog 2023. Inspiration og guide til dyrkning af økologiske nødder. 

Lyt til Nøddekatalog 2023 (lydfil)

Økologisk nøddedyrkning – hvordan bliver driftsøkonomien? Værktøj til beregning af driftsøkonomi i nøddedyrkning

Artikel: Et karriereskifte skal give nødder i fremtiden

Artikel: Et regenerativt landbrug med nødder

Lokalt producerede økologiske nødder

Artiklen og de to podcasts er produceret som en del af projektet Lokalt producerede økologiske nødder, som er støttet af:

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.