Udgivet 24.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Et karriereskifte skal give nødder i fremtiden

Mila og Lasse Dalby har taget en dristig beslutning. De har købt den 17 hektar store, naturskønne landejendom ”Strandbyhus” blot 300 meter fra vandet ved Storebælt og omdannet de 10 hektar til en nøddeplantage ved navn Danske Nødder.

Farvel til parcelhus og goddag til landet. I 2021 besluttede Mila og Lasse Dalby at forlade deres hus i Viby ved Roskilde og tage springet til Hesselager for at realisere deres drøm om at bo på landet og dyrke jorden. De overvejede oprindeligt at etablere en frugtplantage med æbler og pærer, men indså hurtigt, at konkurrencen på dette marked er for intens til, at et landbrug på størrelse med deres vil have en chance. I stedet rettede de opmærksomheden mod nødder, en afgrøde vi importerer til Danmark i stor stil. 

Eksperimenter er vejen frem

Mila og Lasse Dalby gik i gang med et stort arbejde, og med hjælp fra venner og familie fik de plantet 10 hektar valnødder, hasselnødder og kastanjer: ca. syv hektar valnødder, tre hektar hasselnødder og 0,3 hektar kastanjer. De første planter kom i jorden i november 2022. Planterne tæller mange forskellige sorter, og desuden afprøver de både frøformeret og podet plantemateriale for at kunne sammenligne udvikling og kvalitet.

Valnøddetræerne er etableret i lige rækker med en planteafstand på 10x10 meter og 9x9 meter. Her har de cirka 100 frøspirerede og 650 podede træer, og som træerne ser ud nu, har de podede træer et væsentligt forspring i væksten. Derfor bliver det også de frøspirede træer, der ryger til fordel for podede træer, hvis der skal tyndes ud. Flere af dem bar allerede frugt denne sommer; frugt som parret dog nøjsomt har pillet af, så træerne kan bruge energien på vækst fremfor frugt. 

Hasselmarken er også et slaraffenland af forskellig slags plantemateriale. Marken tæller otte sorter, hvoraf de fleste af sorterne både er etableret som almindelig hassel (Corylus Avellana) og podet på tyrkisk hassel. Rækkeafstanden mellem hasseltræerne er seks meter, og de er etableret med både tre og fire meter mellem træerne. Desuden er et areal af hasseltræerne plantet i en hjerteform, så man kan genkende dem oppefra. De to rækker med spisekastanjer er etableret med en planteafstand på 8x8 meter.

En investering for livet

Parret har foretaget en stor investering i indkøb af planter og etablering af hegn. De har sat et 160 cm højt vildthegn hele vejen rundt om alle markerne for at undgå, at træerne bliver spist af rådyr. Oprindeligt tænkte parret, at de ville plante træerne ved at grave huller med skovl, men de fandt hurtigt ud af, at det var alt for omfattende.

I stedet fik de placeret et bor bag på traktoren, der kunne bore hullerne for dem. Planterne, med undtagelse af de frøspirerede planter, er købt som konventionelt plantemateriale hos Vesterskovgård Planteskole, da planen er, at produktionen først omlægges til økologi fra 2024. Mila og Lasse Dalby har i etableringsfasen sørget for at fjerne ukrudt omkring træernes stammer for at undgå konkurrence. De har de slået græsset en gang om efteråret og løbende håndluget ukrudt som mælder og tidsler.

En tør start

De første to år er vanding utroligt vigtig for de nyetablerede nøddetræer. Derfor gav det ekstremt tørre forår også parret ekstra sved på panden, da de i hele maj og juni måtte vande træer hver dag – omkring 25-30 timers arbejde for begge to hver uge. I alt var de oppe på at vande 400-500 m3 i perioden. Ejendommen er tidligere kvægbedrift, og de gamle underjordiske ajlebeholdere fungerer i dag som store regnvandsdepoter. Vandingssystemet har de designet ved at indrette en gammel kornvogn med to palletanke, som Mila og Lasse Dalby har koblet slanger til. På den måde kan de vande to m3 ad gangen og nøjes med at vande lige ved træerne for at undgå større vandforbrug end højest nødvendigt. 

De har beskåret træerne i juni og september i hele plantagen. Det var et ret omfattende arbejde - ikke under 30 timers arbejde pr. gang. Mila og Lasse Dalby har prioriteret dette for at prøve at få planterne til at vokse i højden, inden de begynder at danne krone. Det har givet mange erfaringer med vande-, luge- og beskæringsarbejdet. Mila og Lasse Dalby har f.eks. erfaret, at de ikke skal have flere almindelige hasler, da de laver utroligt mange rodskud og "busker" sig meget hurtigt, og de ca. 100 erstatningsplanter for de hasler, som ikke klarede tørken, og som de sætter til vinter, vil alle være podet på Corylus Colurna. Mange af de podede valnødder og kastanjer har så meget livskraft, at de begyndte at skyde flere steder på stammen, dog alle over podested, hvilket hurtigt kunne gå hen og gøre det besværligt at komme rundt med traktor og maskiner.

Mila og Lasse har netop søgt etableringsstøtte, som de vil bruge til at indkøbe maskiner til høst, afskalning og pakning. For at blive klogere på maskiner og metoder, der passer til deres plantage, er de i gang med at planlægge en inspirationstur til valnøddeproducenter i Grenoble i Frankrig, hvor der er en lang tradition for valnøddedyrkning.

Fuld af liv

Mila og Lasse ønsker at indrette plantagen ud fra anbefalinger for at fremme biodiversiteten – både for biodiversitetens og produktionens skyld. Læhegn er en central del af denne tilgang, da de både skaber levesteder og giver bedre vilkår for nøddetræerne. Sammen med venner og familie har de plantet cirka 5.500 læplanter. De torækkede læhegn er sammensat af 13 forskellige træer og buske, der blomstrer på forskellige tidspunkter og bærer forskellige frugter til fugle, dyr og insekter.

Desuden har parret bygget uglekasser for at forbedre den biologiske bekæmpelse af mosegrise og de håber også at kunne tiltrække flere større rovfugle, ikke mindst for at holde kragerne lidt i skak. Parret har yderligere planer om at få høns i plantagen som et værn mod de snudebiller, der kan forvolde stor skade på hasselnødderne. Nøddetræerne er etableret på en mark, hvor den tidligere ejer dyrkede rødsvingel til frøgræs. På sigt vil Mila og Lasse Dalby gerne skabe større diversitet i marken. Når træerne har fået en vis størrelse, er det drømmen at få får og, om muligt, kvæg til at afgræsse mellem træerne, så der kan blive skabt de bedste forudsætninger for mere diversitet, og dyrene kan bidrage med kød til eget forbrug.

Lavede en udførlig forretningsplan

Både Mila og Lasse er økonomiuddannede og har tilsammen mange års erfaring med organisationsudvikling, strategi og forretningsforståelse. Parret udviklede fra start en 12-års forretningsplan for nøddeplantagen også en af de allerførste ting, parret lavede. De forventer en omsætning i 2026, og først 10 år efter de første træer blev sat i jorden, forventer de, at produktiviteten har nået et niveau, så virksomheden for alvor kan begynde at levere en tilfredsstillende afkastningsgrad og forrente den investerede kapital. Derfor har begge også fuldtidsarbejde ved siden af driften af Danske Nødder.

Nødderne ønsker parret at afsætte til gourmetrestauranter, via egen webshop og via pluk-selv. Derudover har de også planer om at åbne deres nøddeplantage op for lokalsamfund og andre interesserede, så det kan tjene som et centrum for foreningsarrangementer, skolebesøg og afstressningsophold.

Sorter og arter

Nøddekatalog

Artiklen er en del af Nøddekataloget - Inspiration og guide til dyrkning af økologiske nødder. I kataloget finder du bl.a. viden om frugt- og bærtillæg, nøddedyrkning, sygdomme og skadedyr og forskellige sorter af nødder.

Læs hele kataloget her (PDF 40 sider)

Lyt til Nøddekatalog 2023 (lydfil)

Nøddekataloget er udarbejdet i projektet Lokalt producerede økologiske nødder, som er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.