Introduktion

Formålet er at fremme økologisk nøddeproduktion i Danmark for at understøtte omlægningen til plantebaseret kost hos forbrugerne og gavne landbruget med træernes effekter i sædskiftet. Målet er at skabe tilstrækkelig viden om produktion af danske, økologiske nødder og effekterne heraf, for dermed at kunne give et beslutningsgrundlag for etablering af nøddeplantager i det danske, økologiske landbrug. Projektet skaber viden inden for klima, biodiversitet, markedsmuligheder og driftsøkonomi, management og afsætning, sygdomme og skadedyr samt helt nye muligheder for optimeret systemudvikling på landbrugsfladen.

Projektet er inddelt i 5 arbejdspakker: AP1: Effekter tilvejebringer viden om effekterne ved at dyrke nødder (f.eks. kulstoflagring, øget biodiversitet, mindre udvaskning), samt de synergieffekter, der kan opnås i samspillet mellem træerne og den øvrige landbrugsproduktion (f.eks. biologisk bekæmpelse og bedre bestøvning).

AP2: Forretning, marked og forædlingsmetoder til værdioptimering af udbytter i nøddeproduktionen undersøges. I samarbejde med nuværende og kommende producenter udforskes muligheder for markedsføring. AP3: Sygdomme og skadedyr behandler risici i dansk økologisk nøddeproduktion og mulige forebyggelses- og behandlingsmetoder. AP4: System- og procesudvikling behandler og samler viden genereret i de øvrige AP’er samt i tidligere projekter med henblik på at skabe systemdesigns og -beskrivelser, der giver kommende nøddeproducenter et overordnet og dækkende beslutningsgrundlag for etablering af dansk, økologisk nøddeproduktion. AP5: Formidling og netværk kommunikerer fra projektet til bl.a. landbrugere og rådgivere. Plantning af nøddetræer på landbrugsjord har en række positive effekter, der vil bidrage til landbrugets bæredygtighed og samtidig producere mad til mennesker i form af nødder. Økologiske nødder er en højværdiafgrøde med potentiale til at beskæftige 15 gange flere mennesker end for eksempel korn på samme areal. Næringsstoftilbageholdelse er signifikant bedre i skovlandbrug end for marker i omdrift. Kulstofbindingen er markant større i træer end i etårige afgrøder, og tal fra skovbruget viser >20 t CO2 eq/ha/år for hurtigt voksende kulturer (f.eks. hassel) efter 10. år. Det forventes, at biodiversiteten vil stige med minimum en faktor 20.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende 

Netværksmøde: skovlandbrug og nøddeproduktion afholdt 26 maj 2023.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer 

Nødde- og frugttræer i skovlandbrug: plantning, management, sundhed og sygdomme v Hanne Lindhard Pedersen

Skovlandbrug: Tilskudsmuligheder, herunder frugt-/bærtillæg. Regler for køb af planter. v Birgit Ingvorsen.