Udgivet 01.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Plantning af træer, hvordan og hvorfor?

Det kan virke simpelt at plante et træ, men når du skal anlægge et skovlandbrug, er der flere vigtige forhold at tage hensyn til.

Vælg det rigtige træ til skovlandbrug

 • Overvej, hvilket formål, træerne skal have, og hvilke sorter, der er mest optimale til det formål.
 • Overvej og tag hensyn til tidsperspektivet i det skovlandbrug, du anlægger, samt træernes forventede udvikling og levetid.
 • Overvej og tag hensyn til træets forventede højde og bredde på sigt. Det har betydning for, hvor tæt, du skal plante træerne, og hvor mange træer, du skal plante.
 • Indkøb økologiske træer, hvis skovlandbruget skal være certificeret økologisk.
 • Køb træer af god kvalitet, som er sunde og levedygtige.
 • Overvej træets optimale størrelse og alder på etableringstidspunktet.

Udstyr til plantning af træer

 • En god plantespade.
 • Beholder til vand.
 • Bionedbrydeligt plantepap til at beskytte træet i en radius på en meter omkring træet.
 • Hegn og hegnspæle til vildtsikring samt pælebor.

Plantning af træet

 • Grav et hul, der er stort nok.
 • Løsn rødderne, hvis træet har stået i potte.
 • Dyp rødderne i vand, inden du planter.
 • Brug det jord, du har gravet op til at fylde hullet.
 • Giv rigeligt vand.
 • Brug evt. plantepap, der kan beskytte mod ukrudt omkring træet.

Beskyt træet den første tid

 • Når træer er små og skal etableres et nyt sted, er de udsatte. Sørg for, de er beskyttede mod for hård vind.
 • Hegn beplantningen fra de første fem til seks år for at beskytte det mod bid og andre skader fra dyr.
 • Hold ukrudtsfrit cirka en meter omkring træets rødder.
 • Vand regelmæssigt.

Positive effekter af skovlandbrug for landbrugsproduktionen

Der er mange gode grunde til at arbejde med skovlandbrug, da træerne har positive effekter, som kommer landbrugsproduktionen til gavn. En af de positive effekter er, at træerne binder kulstof, hvilket betyder, at vi kan designe mere klimasmarte landbrug ved at plante træer på bedriften. Når vi planter træer, tager vi jord ud af omdrift, hvilket vil sige, vi kan skabe semi-permanente habitater for vilde dyr og planter og derved understøtte større biodiversitet.

Træer til klimasikring

Træerne kan også bidrage til  bedre opsamling og udnyttelse af vand og næringsstoffer. Når der kommer nedbør i større mængder, kan træerne tilbageholde vandet og sørge for, at det er tilgængeligt for de øvrige planter på marken. Træerne har desuden positive effekter for dyrevelfærd. I et fremtidigt varmere klima med længere tørkeperioder kan træerne bidrage med skygge på marken til vores husdyr.

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.