Udgivet 03.07.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

USA: Rødalger sænker metan fra økologiske køer

Tilsætning af 30 g Asparagopsis rødalger pr. ko pr. dag i mineral-majs premix til økologiske køer har i forsøg sænket udskillelsen af metan med op til 20-40 procent

Tørret rødalge-tang i rationer til økologiske køer har i et amerikansk forsøg sænket udskillelsen af metan med op til 40 procent uden negativ effekt på ydelsen.

Det viser resultater fra et forsøg på den økologiske forsøgsstation ved et universitet i Minnesota, USA.

Der indgik 40 køer i forsøget af racerne Holstein og krydsninger. Køerne blev delt på et kontrolhold uden tilsætning og et forsøgshold, som fik tilsat 0,1 procent rødalger i foderet. Tilsætningen var i form af produktet SeaGraze, som blev blandet i de 3,6 kg kraftfoderblanding, som køerne fik dagligt, svarende til 30 g pr. ko. 

Kilde: Heins et al. 2024, Univ. Of Minesota, ADSA conference abstract 2400+2132)

Både på stald og på græs

Forsøget blev lavet over seks måneder og omfattede både en periode med TMR-fodring på stald og en 2 måneders periode med afgræsning.

Køernes udskillelse af metan blev målt med GreenFeed-systemet. Udskillelsen af metan var signifikant lavere hos køerne i forsøgsgruppen, som udskilte 225 gram metan pr. dag mod 385 gram i kontrolgruppen. Køerne var i gennemsnit 122 dage henne i laktationen og ydede  ca.12 kg mælk i gennemsnit.

Det er interessant, at det har kunnet lade sig gøre at reducere metan over hele perioden, selv om køerne var på græs i en del af perioden. Andre har fundet, at det er vanskeligt at tildele produkter iblandet tilskudsfoder og opnå sikker dosering, når køer er på græs.

Analyser af brom og jod

Mælkens indhold af brom og jod blev desuden undersøgt, og man fandt forhøjet indhold af både jod og brom men ikke målbart indhold af bromoform på nær i en enkelt prøve. Jodindholdet var 293.86 µg/l for algefodrede contra 111.43 µg/l i kontrolgruppen. 

Bromindholdet var noget lavere, end man tidligere har set i bl.a. svenske undersøgelser, som har advaret mod risikoen:

Krizan et al 2023: Frontiers | Effects on rumen microbiome and milk quality of dairy cows fed a grass silage-based diet supplemented with the macroalga Asparagopsis taxiformis (frontiersin.org).

Den foreslåede grænse for dagligt indtag er ifølge Van Leeuwen et al. (1987) på 0.4 mg/kg kropsvægt. Det betyder, at hvis mælk indeholdt 43.2 mg/l af brom som i det svenske studie, kunne et barn højest drikke 10 ml mælk, mens en voksen på 60 kg kunne drikke 0.5 liter. Derfor er det vigtigt at arbejde med at reducere bromindholdet, hvilket altså er lykkedes i det amerikanske studie af rødalgeproduktet, hvor indholdet er ca. 30 % mindre brom og metanreduktionen stadig relativt høj. 

Dansk projekt i gang

I Danmark arbejder virksomheden Maripure i Hirtshals med at udvikle et rødalgeprodukt til økologisk mælkeproduktion. Læs mere om projektet her: 

Rødalger kan være et nyt middel til at reducere metan fra økologiske malkekøer.