Udgivet 06.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Rødalger kan være nyt middel til at reducere metan fra økologiske malkekøer

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er med i et nystartet projekt, der vil bruge røde alger til at udvikle et nyt foderprodukt eller ekstrakt, der kan bruges som fodertilskud til at reducere metan fra køernes fordøjelse i den økologiske mælkeproduktion. Aarhus Universitet leder projektet.

Forventningen er, at vi kan opnå en dokumenteret metanreducerende effekt på 30 % eller mere, uden at det har en negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet. Vi forventer heller ikke negativ effekt på fodereffektiviteten eller på indikatorerne for koens sundhed, men det er vigtigt at få undersøgt som en del af forskningen, der foregår ved Aarhus Universitet. Til sammenligning har tilsætningsstoffet Bovaer, som kan bruges i den konventionelle produktion, en metanreducerende effekt på knap 30 %.

- Vi har en meget aktuel klimaudfordring, som økologien har brug for at finde løsninger på så hurtigt som muligt, fortæller Arne Grønkjær fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.  

- I det treårige projekt vil vi udvikle og teste forskellige danske og udenlandske rødalger for at finde den eller de bedst egnede arter og udvikle et økologisk certificerbart foderprodukt baseret på rødalger. Produktets effekt vil blive testet og dokumenteret via forsøg på en gruppe malkekøer, uddyber han. 

Udviklingen sker i samarbejde mellem Aarhus Universitet, der leder projektet, og virksomheden Maripure, som har erfaring med at dyrke rødalger. Også DLG, Thise Mejeri og SEGES Innovation er med i projektet, der er støttet af Mælkeafgiftsfonden og løber frem til udgangen af 2026.

Produktet vil blive det første danske metanhæmmende produkt baseret på røde makroalger. Algerne har en anti-metanogen virkning i drøvtyggere, og de kan dyrkes under kontrollerede forhold i anlæg på land i Danmark. 

Firmaet Maripure vil stå for at dyrke de røde alger ved Hirtshals, og i projektet vil de arbejde med flere forskellige slags rødalger, som har et naturligt indhold af bioaktive stoffer, for at finde den bedste kandidat eller evt. et mix af flere til det nye foderprodukt. I modsætning til tidligere projekter i udlandet vil Maripure således satse på flere rødalgearter, mens udlandet har fokuseret på   Asparagopsis, der kun virker metanhæmmende pga. et højt indhold af bromoform. Projektleder Mirka Mølgaard Thorsteinsson fra Aarhus Universitet har i indledende forsøg fundet en anden alge med effekt og mener, at det er muligt at finde et miks, der giver lige så høje reduktioner som det syntetiske stof Bovaer.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager bl.a. ved at rådgive om økologiske regler og krav til produktion samt kommunikation til relevante myndigheder med henblik på at få produktet certificeret til brug i den økologiske mælkeproduktion.

Læs mere om projektet:  

Rødalger til metanreduktion fra økologiske malkekøer (au.dk)

Alger i fodertruget får køer til at bøvse mindre (au.dk)

Tang fra Hirtshals skal gøre køer mere klimavenlige (NordsøPosten.dk)