Udgivet 01.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk arealstøtte - endelige støttesatser for 2023

Landbrugsstyrelsen har meldt de endelige tilskudssatser pr. hektar for grundbetaling og bio-ordninger for 2023 ud.

Under CAP-programmet, grundbetaling og de nye bio-ordninger, er der mulighed for fleksibilitet afhængigt af antallet af ansøgere i de enkelte lande. Derfor fastsættes hvert år inden udbetaling en endelig støttesats. I 2023 har der generelt på bio-ordningerne været underansøgning, og derfor er tilskudssatserne forhøjet til det maksimalt tilladte. Tilskudssatsen for grundbetaling er også forhøjet.

Endelige tilskudssatser for en række arealordninger, 2023.

Ordning

Tilskudssats (kr. pr. hektar)

Grundbetaling

1.998,80

Miljø- og klimavenligt græs

1.648,01

Varieret planteproduktion

677,18

Ekstensivering med slæt

3.882,32

Biodiversitet og bæredygtighed

3.016,92

Økologisk arealtilskud (basis)

954,51

Økologisk arealtilskud (tillæg til N-reduktion)

715,73

Økologisk arealtilskud (tillæg til omlægning)

1.759,88

Økologisk arealtilskud (tillæg til frugt og bær)

4.404,16

 

Økologisk arealtilskud – flerårige tilsagn

De eksisterende tilsagn, som udløber i 2024 eller 2025, er ikke omfattet af denne fleksibilitet, så der udbetales de faste satser til arealer med disse tilsagn. 

  • Økologisk arealtilskud (basis) 870 kr. pr. hektar
  • Økologisk arealtilskud (tillæg til N-reduktion) 500 kr. pr. hektar
  • Økologisk arealtilskud (tillæg til omlægning) 1200 kr. pr. hektar
  • Økologisk arealtilskud (tillæg til frugt og bær) 4000 kr. pr. hektar

Se de endelige tilskudssatser til grundbetaling og bio-ordninger i 2023 (lbst.dk)