Udgivet 15.05.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Ko-præmie kan søges frem til 21. maj

Du kan søge om ko-præmie, hvis du har registreret mindst 20 køer i CHR inden fristen for forsinket indsendelse eller ændring af fællesskemaet, og er aktiv landbruger.

Du skal ansøge i fællesskemaet med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR.

Ansøgningen gælder fra 1. januar det år, du ansøger i fællesskemaet, og for de følgende år, så længe du hvert år har registreret mindst én ko i CHR på fristen for ændringer i fællesskemaet. Hvis du et år ikke har registreret mindst én ko i CHR, bliver du automatisk frameldt tilskudsordningen med virkning fra det efterfølgende år. Bemærk, at ansøgninger fra 2023 ikke automatisk overføres til 2024. Har du ansøgt i 2023, skal du altså ansøge på ny i 2024.

Du kan trække ansøgningen tilbage frem til 25. oktober ved en skriftlig meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis der er fundet fejl ved anmeldt eller en gennemført kontrol på bedriften.

Du skal meddele din tilbagetrækning af ansøgningen enten på e-mail til dyrepraemie@lbst.dk eller i brev til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Du kan også sende en sikker mail med Digital Post via borger.dk eller e-Boks.

Generelle kriterier for tilskud

For alle tilskudsordninger gælder:

  • Du skal være aktiv landbruger
  • Dit årlige tilskud skal udgøre mindst 300 EUR (ca. 2.300 kr.), medmindre du får udbetalt tilskud for mindst 2 ha efter grundbetalingsordningen i ansøgningsåret, hvorved der ikke gælder nogen beløbsgrænse.
  • Hvis du råder over landbrugsjord, skal du hvert år anmelde dine landbrugsarealer i fællesskemaet. Det gælder også, selv om du ikke søger om tilskud til arealerne.

Tilskuddets størrelse

Den endelige præmie pr. ko afhænger af det samlede antal køer, der opfylder kriterierne i ansøgningsåret på ændringsfristen for fællesskemaet, og den årlige finansiering. I 2023 blev der udbetalt ca. 144,89 kr. pr. ko

Følgende beløb er afsat i tilskudspuljen for 2023-2026:

År

2023

2024

2025

2026

Finansiering

85 mio. kr.

64 mio. kr.

43 mio. kr.

21 mio. kr.

Læs den samlede vejledning i Tilskudsguiden

Ko-præmie 2023-2026 (lbst.dk)