Udgivet 03.07.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

USA: Høj fodereffektivitet hos Jerseykvier på græs

Jersey-kvier erbedre til at gøre græs til tilvækst end Holstein-kvier eller krydsninger af malkerace.

Kvier af Jerseyrace er mere effektive til at omsætte græs til tilvækst end kvier af Holstein eller krydsninger af malkerace. Det viser et stort amerikansk projekt, hvor forskerne registrerede optagelse og omsætning af økologisk græs under afgræsning gennem tre sæsoner hos i alt 288 kvier.

Der indgik kvier af fire forskellige genotyper: ren Jersey, ren Holstein, krydsninger af Jersey og Holstein og krydsninger af Holstein, Svensk rød og Montbeliarde.

Højst optag hos Holstein-kvier

Selve optagelsen af græs ved afgræsning var højest hos de rene Holstein-kvier, som optog cirka 10 procent mere græs pr. dag end krydsningerne, som igen optog cirka 10 procent mere end de rene jersey-kvier, fremgår det af en artikel i Journal of Dairy Science.

Bedst udnyttelse hos Jersey-kvier

Udnyttelsen af græsset til tilvækst var til gengæld bedst hos Jersey, som fik otte procent mere ud af græsset end de rene Holstein-kvier og cirka 20 procent mere end krydsningskvierne. Udnyttelsen blev målt som kg tilvækst pr. kg optaget tørstof i græs.

Krydsningskvier overrasker

Krydsningskviernes lave fodereffektivitet var overraskende og i modsætning til tidligere forsøg med malkekøer, hvor tre-race-krydsninger har vist en højere fodereffektivitet.

Baggrunden for projektet var, at en høj optagelse og effektiv omsætning af græs er afgørende i økologisk mælkeproduktion. Derfor er viden om forskelle i optagelse og udnyttelse af græs mellem kvægracer også vigtig.