Udgivet 01.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Undgå at dine slagtekyllinger får brystblærer

Du skal have styr på strøelse, gødning, foder og inventar for at undgå, at dine slagtekyllinger får brystblærer. Se de gode råd.

Når en kylling leveres med brystblærer – altså med spor efter trykskader på brystet, må slagteriet kassere hele eller dele af kyllingen. Det giver et økonomisk tab samt dårlig dyrevelfærd.

For at undgå at dine slagtekyllinger får brystblærer, er der en række af forebyggende tiltag i management og staldlayout, som kan implementeres.

Det er vigtigt at optimere staldindretning og managementmetoder, så risikoen for at slagtekyllinger udvikler brystblærer mindskes. En mulighed er at berige kyllingens nærmiljø med polstrede siddepinde, hvor et gummi- eller plastlag dækker siddepindens kanter.

Derudover lyder de gode råd:

• Anvend en passende strøelsesmængde, der beskytter mod trykskader, når kyllingen hviler mod underlaget.
• Anvend et strøelsesmateriale, som ikke holder på fugten, og er nemt at holde tørt (spåner, tørret fint snittet halm).
• Undgå, at gødningen bliver våd og skorpet.
• Sørg for, at foderet indeholder de mineraler og vitaminer, der er nødvendige for at kyllingen udvikler stærke ben, og dermed ikke får trang til at sidde og hvile i længere tid end højest nødvendigt.
• Undgå inventar med skarpe kanter, som kan irritere brystbenet f.eks. foderskåle, drikkekar eller siddepinde.
• Anvend slats/ramper og halmballer som supplement til siddepinde.
• Adskil hanekyllinger og hønekyllinger, da hanekyllingers fjerdragtudvikling sker lidt senere end hønekyllinger. Kønssortering kan derfor gøre det nemmere at skabe gunstige opdrætsforhold for hanekyllinger, der hindrer, at de udvikler brystblærer.

Derfor får slagtekyllinger brystblærer

Det er naturligt for kyllinger at søge op i træer for at hvile trygt, men både i praksis og i forsøg har det vist sig, at slagtekyllingers brug af siddepinde kan øge risikoen for brystblærer og brystdeformiteter - skader som forringer dyrevelfærden og nedsætter slagtekvaliteten.

Hos kyllinger er brystkirtlen en naturligt forekommende del af huden. Hvis brystkirtlen udsættes for langvarigt eller gentaget tryk eller friktion mod brystbenet, kan det hæve, blive væskefyldt, og udvikle sig til en betændt brystblære.

Kyllinger placerer ca. 60% af deres kropsvægt på kølbenet, når de er i ro, og dermed kan forekomsten af brystblærer være forbundet med kyllingens brug af siddepind.

Desuden har et studie fra 2015 påvist, at der er en stigende forekomst af brystblærer ved højere belægningsgrad.

Den økologiske og konventionelle slagtekylling

I dag udgør økologisk slagtekyllingeproduktion under 2% af den konventionelle slagtekyllingeproduktion i Danmark. For at få produktionen af økokyllinger til at vokse, er det vigtigt, at den økologiske kylling fortsat differentierer sig fra konventionel slagtekylling.

Differentieringen kan ske ved at optimere og videreudvikle siddepinden, idet den økologiske slagtekylling, i modsætning til den konventionelle, gennem lovkrav er sikret adgang til siddepinde. Videreudviklingen kan ske, så siddepinden både gavner kyllingens dyrevelfærd og slagtekvalitet.

Foto: Foto: Maja Bakke