Udgivet 19.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dyrk bælgsæd til dine økologiske slagtekyllinger

Dansk bælgsæd kan være et middel til at opfylde fjerkræs næringsstofbehov samtidigt med at importen af soja reduceres.

Ofte indeholder økologisk foder til slagtekyllinger soja og fiskemel som kilder til lysin, men bælgsæd har også et højt niveau af lysin. Dette gør, at hestebønner, smalbladet lupin og ærter kan være værdifulde proteinkilder i økologisk fjerkræproduktion. Desværre er ikke alle sorter lige egnede til fjerkræ grundet stoffer i frøene, som kan være skadelige i store mængder. Det samt dyrkningsforhold giver grund til følgende overvejelser:

Hestebønner

 • Sorten Tiffany anbefales
 • Inklusionsniveau for denne sort bør maksimalt være 10-12 % af blandingen, for andre sorter er det lavere
 • Hav opmærksomhed på anti-nutritionelle stoffer som vicin og convicin
 • Afskalning forbedrer næringsstofværdien

Smalbladet lupin

 • Sorterne Regent og Iris anbefales
 • Inklusionsniveau bør ikke overstige 5 % af blandingen
 • Indeholder mere protein og fedt end hestebønner
 • Kan indeholde anti-nutritionelle stoffer som alkaloider og oligosakkarider
 • Afskalning øger næringsstofværdien

Ærter

 • Sorterne Bodil og Ingrid anbefales
 • Inklusionsniveau bør ikke overstige 10 % ved hjemmeblanding
 • Bruges til ensilage med byg, såkaldt byg-ært ensilage
 • Har lavere proteinniveau end hestebønner og smalbladet lupin
 • Kan indeholde små mængder af anti-nutritionelle stoffer som trypsin-inhibitorer og tanniner
 • Afskalning øger ikke foderværdien lige så effektivt som ved hestebønner

For mere information, se denne vejledning om dyrkning, ernæringsværdi og behandling af bælgsæd til fjerkræ.

Dyrkning og fodring med bælgsæd (pdf 7 sider)