Udgivet 06.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Rapport: Afskallet havre til økologiske husdyr

Afskallet havre kan med fordel indgå i foderblanding til grise og fjerkræ.

Afskallet havre har et relativt højt indhold af svovlholdige aminosyrer, hvilket er bekræftet i markforsøg i 2020. Analyseresultater fra 2021 er mere usikre. Aminosyresammensætningen er kun i begrænset omfang blevet påvirket af gødningsniveau i markforsøgene.

I rapporten demonstreres, hvordan foderplaner kan optimeres med afskallet havre, og det nødvendige aminosyreindhold uden at overforsyne med protein.

Rapport - Afskallet havre til økologiske husdyr (PDF, 12 sider)

Afskallet havre kan med fordel indgå i foderblanding

Skitserede foderplaner viser, at afskallet havre med fordel kan indgå som en vigtig bestanddel i både foderblandinger til høner og grise. Under de prisrelationer, som har været gældende i efterår 2021, har beregningerne dog kun vist en marginal positiv effekt på foderprisen, men beregningerne har vist store fordele ved anvendelsen af afskallet havre på aminosyrebalancen i foderet. Det betyder, at proteinindholdet i foderet kan sænkes.

Forventede effekter af fodring med afskallet havre til grise og fjerkræ:

  • Bedre produktivitet
  • Bedre dyrevelfærd
  • En væsentlig reduktion af miljøpåvirkning i form af lavere N og NHҙ-udledning

Skaller til strøelse og fodermiddel til grise

Skallerne har ikke en direkte værdi, men der er muligheder og gode erfaringer med anvendelse af skallerne til strøelse og fodermiddel til grise.

Havre er en dyrkningssikker økologisk afgrøde

Havre er en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt, god forfrugtsværdi og har i afskallet form en god foderværdi. Den afskallede havre har et proteinindhold, der er højere end hvede.

Havreproteinet har i sammenligning med hvedeprotein et højere indhold af de essentielle og svovlholdige aminosyrer methionin og cystein, hvilket gør den afskallede havre meget interessant som foder til enmavede dyr. Enmavede dyr har brug for et afbalanceret indhold af essentielle aminosyrer i foderet, for at undgå overforsyning med protein.

Overforsyning og utilstrækkelig forsyning af protein

Overforsyning med protein fører til kvælstofoverskud i fodringen og dermed en øget miljøbelastning. Utilstrækkelig forsyning med essentielle aminosyrer kan desuden føre til nedsat velfærd som f.eks. fjerpilning hos fjerkræ. Det er en udfordring at skaffe tilstrækkelige mængder af methionin til svinefoderblandinger. Hos fjerkræ er det specielt methionin og cystein, der er den største udfordring.

Behov for alternative fodermidler

De økologiske producenter kan ikke, som deres konventionelle kollegaer, tilsætte frie aminosyrer. Samtidig er muligheden for at anvende konventionelle fodermidler med højt indhold af svovlholdige aminosyrer under afvikling.

Der er derfor behov for alternative fodermidler, der kan tilfredsstille dyrenes behov for essentielle aminosyrer, og som kan reducere afhængigheden af importeret soja. Der arbejdes målrettet på at kunne erstatte sojaprotein med ærter, hestebønner, lupin eller græsprotein i foder til fjerkræ og svin, men der er mangel på de svovlholdige aminosyrer.

Havre kan reducere den samlede miljøpåvirkning

Anvendelsen af afskallet havre vil kunne reducere produktionens samlede miljøpåvirkning, da havren vil udgøre et vigtigt supplement med et relativt højt indhold af de essentielle aminosyrer, og vil derved kunne reducere mængden af overskudsprotein.