Udgivet 14.09.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Samdyrkning skal sikre bælgsæd til konsum

Vinterærter og -hestebønner til konsum skal testes i nyt forsøg, hvor de dyrkes i blanding med vinterrug, vinterhavre og vinterhvede.

Fra foderdyrkningen ved vi, at samdyrkning af bælgsæd og korn er en udbyttemæssig gevinst sammenlignet med at dyrke afgrøderne i renbestand. Byg/ært er et godt og udbredt eksempel med et gennemsnitudbytte på 125-130 pct. sammenlignet med dyrkning i renbestand.

Testes med konsumegnede sorter

De positive erfaringer fra foderproduktion skal nu testes i afgrøder til fødevarer i projektet Samdyrkning af konsumafgrøder. Bælgsæden er hovedafgrøden, men målet er, at både bælgsæd og korn kan anvendes til konsum.

Blandinger af udvalgte vårsorter af korn og ærter/hestebønner blev udsået i foråret, men forsøget mislykkedes pga. tørke. Nu bliver et tilsvarende forsøg med vintersorter etableret.

Der er valgt velsmagende sorter af vinterærter og -hestebønner, som er afprøvet og kan overvintre. I ært er det sorterne Frostica og Fresnell. I hestebønne er valgt Augusta og Curlew. De skal dyrkes i blanding med rug, hvede og havre.

Vintersæd har nogle fordele

Der er tidligere i regi af projektet DIVERSify screenet vintersorter af bælgsæd i blanding med 35 pct. korn. Bælgsæden gav samme udbytte som i renbestand. Hertil kom et kornudbytte på mere end 50 pct. af udbyttet i renbestand til trods for udsædsmængden på blot 35 pct.

- Gevinsten kommer, fordi bælgsæden selv samler kvælstof og stiller en del af det til rådighed for kornafgrøden. Desuden har kornet plads til at buske sig mere end i renbestand, forklarer Jesper Fog-Petersen, der leder projektet i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- Hertil kommer, at der om foråret ofte er mere vand til rådighed til ærter og hestebønner, der er etableret om efteråret. Det gavner blomstring og bælgsætning i forhold til vårsået bælgsæd i tørre forår. Det har vi set til fulde i år, siger Jesper Fog-Petersen.

Der er altså flere gode grunde til at arbejde med blandinger af korn og bælgsæd til konsum, og takket være screeningen af sorter i DIVERSify har det været muligt at udvælge sorter, der både er egnet til overvintring og til at give et interessant udbytte.

Brødkvalitet i vinterhvede

Erfaringerne med vinterbrødhvede i blanding med bælgsæd er desuden et højere proteinindhold end i renbestand, og det er særligt interessant.

- Vi døjer med at lave brødkvalitet i økologisk vinterhvede, fordi proteinindholdet normalt falder med stigende udbytter i en hvedesort. I en blandingsafgrøde er der færre hvedeplanter til at deles om kvælstoffet, understreger Jesper Fog-Petersen.

Desuden bliver der lagt vægt på at teste både moderne sorter og land- og populationssorter i forsøget, der anlægges på to lune lokaliteter i hhv. Rønde på Djursland og ved Haderslev.

De valgte vinterbrødhvedesorter er Pop Fit Nisse, der er Landsortens bedste sort med hensyn til proteinindhold, DLGs topsort Bright samt Montalbano fra tyske Naturland.

- Alle sorter ligger i top med protein men er vækstmæssigt meget forskellige, og det bliver derfor interessant at se hvilken sort, der topper med kombinationen af højt udbytte og protein i en samdyrkning, siger Jesper Fog-Petersen.

Foto: Jesper Fog-Petersen

Rugsorter med høje faldtal

De valgte sorter af vinterrug er ligeledes meget forskellige. SU BEBOP er hyppigt anvendt til økologisk dyrkning, da den er sund og modstandsdygtig over for de mest almindelige sygdomme i vinterrug. Det er en populationsrug i modsætning til SU ARVALUS, der er en moderne hybridrug, som normalt har noget større udbytte i forsøg.

- Jeg forventer, at hybridrugen vil være mere aggressiv i sin vækstform end populationsrugen og derfor måske give for kraftig konkurrence over for de ærter/hestebønner, den skal samdyrkes med i forsøget - men det vil tiden vise, siger Jesper Fog-Petersen.

Fælles for de to rugsorter er, at de er yderst velegnede til brød og ligger i den højeste ende i forhold til faldtal. Desuden er de valgt for deres relativt korte strå, hvilket forhåbentlig vil give bedre vækstbetingelser for bælgsæden.

Vinterhavre med grynkvalitet

To sorter af havre er udvalgt, som begge har grynkvalitet og viser god overvintringsevne. Det er to tyske sorter, Eagle fra Naturland og Fleuron fra Haupsaaten.

Udvalgte sorter til blandinger

Ært

Hestebønne

Vinterhvede

Viinterrug

Vinterhavre

Frostica

Fresnell

 

Augusta

Curlew

 

Pop Fit Nisse

Bright

Montalbano

SU BEBOP

SU ARVALUS

Eagle

Fleuron

Samtidig såning i to dybder

Sådybden er forskellig for korn og bælgsæd, og når blandingsafgrøderne skal dyrkes til konsumformål, er en sikker og omhyggelig etablering endnu mere påkrævet end ellers. Begge værter for afprøvningen råder over en såmaskine med to såkasser og dobbelt såskær, så arterne kan udsås samtidig i optimal dybde.

Korn og bælgsæd skal kunne adskilles

Projektet vil senere på efteråret invitere til markvandring, hvor det bliver muligt at se og diskutere resultatet af etableringen, vintersorternes kvaliteter og potentialet i blandinger til konsum.

- Men vi skal ikke alene kunne dyrke blandingerne. En vigtig parameter i konsumafgrøder er at kunne skille den høstede vare efterfølgende. Det behov har man ikke, når der er tale om blandinger til kvægfoder, så det arbejder vi også med i dette projekt, fastslår Jesper Fog-Petersen.