Udgivet 22.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk lupin - dyrkningsvejledning

Reaktionstal, jordtype, vanding, podning og lav ukrudtskonkurrenceevne er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-

Lupin giver normalt et lavere udbytte end markært, men proteinindholdet er betydeligt højere og af en højere biologisk kvalitet.

Smalbladet lupin, også kaldet blå lupin omtales i denne vejledning blot som lupin. Blomsterfarven svinger fra blå over violet til helt hvid.

Lupin er især efterspurgt som kvægfoder og ikke udbredt til fødevarer, da indholdet af alkaloider er en begrænsning. Alkaloider smager bittert og er giftige. Det er dog blevet afklaret at sødlupiner med et alkaloidindhold på under 200 mg pr. kg, kan anvendes som fødevarer f.eks. som hele frø eller som mel. De dyrkede sorter er sød lupin som kan anvendes til fodring af husdyr, mens bitterlupin er uegnet som både foder og fødevarer.

Smalbladet lupin kan dyrkes i blanding med vårbyg eller vårhvede til modenhed. I Danmark er hvid og gul lupin mindre egnede til økologisk dyrkning til modenhed pga. den sene modning og følsomhed for sygdommen antracnose. Smalbladet lupin er forholdsvis tolerant overfor antracnose. I de senere år har der været stigende interesse for hvid lupin. 

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Smalbladet lupin trives ikke ved høje reaktionstal, så vælg marker der har lave til normale reaktionstal for jordtypen
  • Smalbladet lupin er egnet til sandjord, da den har pælerod og derfor bedre modstår tørke end ærter og hestebønne.
  • På let sandjord i tørre år der merudbytte for vanding
  • Det anbefales at pode lupin for at sikre tilstrækkeligt med knoldbakterier
  • Ukrudtskonkurrenceevnen er lav, undgå derfor marker med rodukrudt og kraftig forekomst af frøukrudt

 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 100 spiredygtige frø/planter pr. m(uforgrenede sorter) og 80 spiredygtige frø/planter pr. m(forgrenede sorter).
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 120-170 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 pct. afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 120-240 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

Husk at bestille podemiddel, når du bestiller udsæd. 

 

Video med tips og tricks til dyrkning lupin

Lupiner har haft et lidt blakket ry blandt landmænd på grund af erfaringer med meget svingende udbytter. En gruppe danske landmænd har imidlertid stædigt holdt fast i at dyrke lupiner i en årrække og synes at have knækket koden. Her kan du møde Søren Bilstrup fra lupin-pionergruppen, som fortæller om sine erfaringer og Inger Bertelsen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som giver tips og tricks til at få succes med lupindyrkning.

Video om høst af lupin

Landmand Søren Bilstrup og chefkonsulent Inger Bertelsen fortæller i videoen her, om de overvejelser, der kan være omkring høstmetode og høsttidspunkt, og hvad man skal være opmærksom på, når man tager beslutningen.