Udgivet 28.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk blandsæd - dyrkningsvejledning

Formålet med dyrkningen, forfrugtsværdi af den forrige afgrøde, ukrudtstryk, afsætning og arternes sammensætning i blandingen er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-blandsæd

Formålet med dyrkning af blandsæd kan være proteinrigt foder eller større dyrkningssikkerhed. 

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Formål med dyrkning
  • Forfrugtsværdi af den forrige afgrøde
  • Ukrudtstryk
  • Afsætning, skal afgrøden skilles ad
  • Alle arter i blandingen skal være egnet dyrkning på lokaliteten, klima jordtype, nedbør
  • Passer arterne samme, såtid sådybde, høsttidspunkt 

 

Udsæd:

  • Som udgangspunkt skal de mest konkurrencesvage og værdifulde afgrøder fylde mest i blandingen.
  • I en blanding med to afgrøder, hvor den en er til støtte for en anden afgrøde, holdes ud-sædsmængden høj i afgrøde 1 (f.eks. som i renbestand) og lav i afgrøde 2.
  • Vælg det ønskede plantetal i de enkelte afgrøder ud fra en procentdel af udsædsmæng-den i renbestand. Lav en blanding hvor summen procenterne for arterne er mindst 100.
  • Beregn udsædmængde for de enkelte arter ud fra TKV, markspiring og ønsket plantetal. 

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.

Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.