Udgivet 01.03.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Såning af bælgsæd - ram den rette temperatur

Bælgsæd har forskellige krav til jordtemperatur ved såning.

Nogle arter af bælgsæd skal bare i jorden, så snart den er tjenlig. Det gælder hestebønne og markært.

Tjek jordtemperaturen, inden du sår 

Anderledes forholder det sig med andre arter af bælgsæd. Her er der forskellige krav til jordtemperatur ved såning. Tjek derfor altid jordtemperaturen inden, du kører ud og sår.

Det kan gøres på forskellig vis. Du kan bl.a. følge jordtemperaturen på Landbrugsinfo.dk. Her kan du ved hjælp af postnummer se den aktuelle jordtempe-ratur lokalt og en prognose for udviklingen de kommende syv dage. Jordtemperatur måles i ti cm's dybde. Det er også den dybde, man skal måle i, hvis man selv går ud med termometer.

Vær opmærksom på at prognosen på Landbrugsinfo baseres på lufttempera-turen, så hvis der er udsigt til en større nedbørsmængde, kan det få jordtemperaturen til at falde, selvom prognosen ikke viser det.

Der skal være en stabil jordtemperatur over det anbefalede niveau. Er jordtemperaturen høj tidligt på foråret (februar – primo marts), kan det for afgrøder, der konkurrerer dårligt med ukrudt, være relevant at udnytte dette til et falsk såbed. Det gør sig f.eks. gældende for linser.

Anbefalet jordtemperatur  Art
4º C Lupin 
5º C Linser
7º C Kikært af Desi-typen (mørke)
10º C

Kikært af Kabuli-typen (lyse)

Sojabønne

14º C Buskbønner (tåler ikke nattefrost)

Tjek jordtemperaturen 

Tjek jordtemperaturen i dit lokalområde på Landbrugsinfo