Udgivet 01.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk industrihamp til frø - dyrkningsvejledning

Tilladelse til dyrkning, afsætning, høst, tørringskapacitet og jordtemperatur ved såning er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-industrihamp til frø

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Tilladelse til dyrkning 
  • Afsætning af frøene 
  • Høst og evt. høstteknik til stængler 
  • God tørringskapacitet
  • Jordtemperatur ved såning

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 100-150 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 14-20 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 50 pct. under dårlige forhold og til 90 pct. under optimale forhold.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 20-30 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.