Udgivet 17.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk hestebønne - dyrkningsvejledning

Jordtype, mulighed for vanding, sædskifte, forekomst af rodukrudt i marken og sædskiftet er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-hestebønner

Hestebønne dyrkes til modenhed. Frøene indeholder ca. 25-30 pct. protein og er et vigtigt bidrag til proteinforsyningen hos økologiske husdyr. Hestebønne kan også bruges som fødevare. 

Når du skal dyrke økologisk hestebønne, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Hestebønner egner sig til lerjorde med god vandforsyning og bedre sandjord med vanding
  • Hestebønner er meget tørkefølsomme, hvorfor vanding er nødvendigt på sandjord 
  • Der må ikke have været ærter eller hestebønner i marken de seneste fem år 
  • Marker med rodukrudt egner sig ikke til hestebønne
  • Hestebønner skal sås i 8 cm's dybde

 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 45-50 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 350-700g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 pct. afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 185-500 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

 

Du skal anvende økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.