Udgivet 17.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk hestebønne - dyrkningsvejledning

Jordtype, mulighed for vanding, sædskifte, forekomst af rodukrudt i marken og sædskiftet er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-hestebønner

Hestebønne dyrkes til modenhed. Frøene indeholder ca. 25-30 pct. protein og er et vigtigt bidrag til proteinforsyningen hos økologiske husdyr. Hestebønne kan også bruges som fødevare. 

Når du skal dyrke økologisk hestebønne, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Hestebønner egner sig til lerjorde med god vandforsyning og bedre sandjord med vanding
  • Hestebønner er meget tørkefølsomme, hvorfor vanding er nødvendigt på sandjord 
  • Der må ikke have været ærter eller hestebønner i marken de seneste 5 år 
  • Marken med rodukrudt egner sig ikke til dyrkning af hestebønne
  • Hestebønner skal sås i 8 cm dybde

 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 45-50 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 350-700g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 pct. afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 185-500 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik hvad angår hver enkelt afgrøde og kan finde viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.