Udgivet 02.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vinterhvede - dyrkningsvejledning

Dyrkning på kontrakt, prioritering af den ønskede mængde kvælstof og ukrudtstrykket er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vinterhvede

Når du skal dyrke økologisk vinterhvede, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Er det på kontrakt til brød som stiller krav til kvalitet på lager?
  • Kan der prioriteres kvælstof til det ønskede niveau på bekostning af andre afgrøder
  • Hvad er ukrudtstrykket af kvik, tidsler og kamille 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 400-450 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 45-55 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 85-90 % under normale forhold.
  • Udsædsmængden justeres op efter dårligere forhold, bakketop o. lign. 
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 200-220 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.