Udgivet 06.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vårhvede - dyrkningsvejledning

Prioritering af gødning, lav ukrudtskonkurrenceevne og sen efterårssåning ved angreb af bygfluelarver er særlige fokuspunkter ved dyrkning af økologisk vårhvede

Formålet med dyrkning af vårhvede er overvejende brødhvede, da vårhvede har gode kvalitetsegenskaber til bageformål. 

Når du skal dyrke økologisk vårhvede, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Prioritér gødning til vårhveden, hvis du dyrker til brødkvalitet
  • Vårhvede er en åben afgrøde med lav ukrudtskonkurrenceevne – hav en plan for kontrol med ukrudtet
  • Er der problemer med bygfluelarver i dit område – overvej da sen efterårssåning afhængig af formål med dyrkning.

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 520 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 45-60 g.
  • Markspiringsprocenten er sjældent over 85 pct. selv i et godt såbed med god udsæd.
  • Udsædsmængden bør ligge i intervallet 300-340 kg pr. ha afhængigt af TKV og forventet markspiringsprocent. 

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk.

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.