Udgivet 06.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vårhvede - dyrkningsvejledning

Prioritering af gødning, lav ukrudtskonkurrenceevne og sen efterårssåning ved angreb af bygfluelarver er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vårhvede

Formålet med dyrkning af vårhvede er overvejende brødhvede, da vårhvede har gode kvalitetsegenskaber til bageformål. 

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Prioritér gødning til vårhveden, hvis du dyrker til brødkvalitet
  • Vårhvede er en åben afgrøde med lav ukrudtskonkurrenceevne – hav en plan for kontrol med ukrudtet
  • Er der problemer med bygfluelarver i dit område – overvej da sen efterårssåning afhængig af formål med dyrkning.

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 520 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 45-60 g.
  • Markspiringsprocenten er sjældent over 85 pct. selv i et godt såbed med god udsæd.
  • Udsædsmængden bør ligge i intervallet 300-340 kg pr. ha afhængig afhængig af TKV og forventet markspiringsprocent. 

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.