Udgivet 30.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vinterbyg - dyrkningsvejledning

Tidlig høst, manganmangel, forfrugtsværdi og tidlig udbringning af gylle er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vinterbyg.

Når du skal dyrke økologisk vinterbyg, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Værdien af at kunne høste en foderkornafgrøde to til tre uger tidligere end andre kornarter
  • Er manganmangel ofte et problem på den mark hvor der planlægges etablering af vinterbyg
  • Er der en forfrugt der kan mobilisere næringsstoffer i efteråret eller det tidlige forår
  • Kan der udbringes gødning/gylle tidligt på foråret i februar/primo marts

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 350-400 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-55 g
  • Markspiringsprocenten vurderes til 70-85 pct. afhængig af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 170-200 kg pr. ha

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha = (Ønsket antal planter pr.m2 x TKV)/(Procent markspiring)


Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud findes på www.organicxseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.