Udgivet 01.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Multiafgrøder som kraftfoder til økologiske malkekøer

Ved samdyrkning af flere plantearter til modenhed, kan man høste sin egen kraftfoderblanding til køerne.

Øget selvforsyning med foder sænker klimaaftrykket på bedriften, da behovet for foderimport er reduceret. Samtidig har samdyrkning en positiv effekt på jordbundens sundhed på grund af større variation i rodtype og roddybde. De første foderanalyser tyder på, at man også kan opnå en acceptabel foderværdi.

Multiafgrøder kontra traditionel blandsæd

Samdyrkning er som sådan ikke noget nyt. Man har i mange år dyrket byg og ært sammen både til ensilage og til modenhed. Blandinger af kløver og græs til afgræsning og slæt er en anden klassiker. I projektet blev der dyrket nye og mere usædvanlige kombinationer.

Pas på ved brug af usædvanlige afgrøder

I de multiafgrøder, som blev dyrket til modenhed, indgik blandt andre korn, lupin, hestebønne, hørfrø, vikke og dodder. Vær opmærksom på, at nogle afgrøder kan indeholde problematiske stoffer. Hørfrø indeholder meget umættet fedt, som kan påvirke vommens bakterier negativt, og hørfrø kan derfor kun indgå i foderrationen i begrænsede mængder. Lupin skal være af en sort med lavt alkaloidindhold. Frø af vikke og dodder bør ikke bruges som foder. I projektet er de to sidstnævnte medtaget for at øge artsrigdommen, og de optræder kun i ganske små mængder.  

Næringsstofindhold og foderindhold

I tabel 1 ses næringsstofindhold og foderværdi af nogle af multiafgrøderne. Vær opmærksom på, at beregningen af foderværdier afspejler, hvilke foderkoder, der er valgt. For hver multiafgrøde er der valgt en kombination af foderkoder efter bedste skøn.

Tabel 1 Næringsstofindhold og foderværdi af multiafgrøder dyrket til modenhed i 2022.

Navn på analyse Lupin-Hestebønne-hvede Byg-hvede-oliehør Lupin-triticale-hvede Hestebønne-havre-vikkedodder Vikke-havre-hestebønne-ært Multiafgrøde vårsæd*
Analyseret
Råprotein g/kg ts 287 115 228 280 234 241
Råfedt 25 61 41 27 23 41
Stivelse 350 557 298 380 - -
EFOS kvæg 96,5 93,0 95,6 Analyse afventer 94,2 91,1
Beregnet**
AAT g/kg ts 105 102 102 - 98 100
PBV g/kg ts 132 -36 80 - 105 96
NEL 20 MJ/kg ts 8,00 7,98 7,77 - 7,45 7,67
Kg ts/FEN 0,93 0,93 0,95 - 1,00 0,97

*havre-hvede-ært-lupin-linse-dodder-boghvede-olieræddike
**de beregnede værdier afhænger af de valgte foderkoder

Hestebønne og lupin giver protein til blandingen

Blandinger med hestebønne, lupin eller andre proteinkilder opnåede et proteinindhold på 23-28% af tørstof. Det betyder, at for eksempel lupin-triticale-hvede-blandingen vil passe i en ration baseret på kløvergræsensilage sammen med et par kg korn. Dog vil normen for AAT være udfordret.

AAT-værdierne i de hjemmedyrkede afgrøder ligger på ca. 100 gram pr. kg tørstof, og det er lavere end i indkøbte varmebehandlede kraftfoderblandinger. Det skal bemærkes, at der i praksis er mange eksempler på velfungerende foderplaner til økologiske malkekøer med et AAT-niveau under norm.

Fedt er en udfordring

Det er generelt en udfordring af skaffe fedt til den økologiske foderration. I multiafgrøderne trækker lupin og havre op.

Råfedtindhold af tørstof

  • Lupin og havre ca. 6% råfedt af tørstof
  • Andre kornarter og hestebønne ca. 2-3% råfedt af tørstof

I en foderration bestående af en lupin-triticale-hvede-blanding plus korn og kløvergræsensilage vil indholdet af fedtsyrer ligge på ca. 21 gram fedtsyrer pr. kg tørstof.

Samdyrkning af korn og oliehør blev forsøgt af en af projektdeltagerne. Ved sortering af en foderprøve viste det sig, at hørfrøene udgjorde 8% af afgrøden i vægt af varen, se fotos. Det er i god overensstemmelse med, at der blev fundet 6% råfedt i multiafgrøden ved analysen på laboratoriet. 

Foto: Josephine Walcker, ØkologiRådgivning Danmark
Foto: Josephine Walcker, ØkologiRådgivning Danmark

Foto: Separation af multiafgrøde i byg/hvede og oliehør.

Artiklen er bygget på data fra projektet ”Det selvforsynende kvægbrug”, som er støttet af Promilleafgiftsfonden.