Udgivet 08.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for strøelse hos økologisk kvæg

Liggepladsen skal være bekvem, ren og tør for alle dyregrupper på kvægbedriften. Derfor kontrollerer Landbrugsstyrelsen mængden af strøelse i alle staldtyper og vurderer trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.

Underlaget skal være blødt og rent

Underlaget og strøelsen skal sikre rene og tørre dyr og beskytte mod trykskader og hårafslid. Derfor skal båsene strøs, så de er ren og tørre, og i så tilstrækkelig en mængde, at underlaget former sig efter dyrets krop.

Trykskader og renhed hos dyrene bliver vurderet i kontrollen, da det er en god indikator for, om lejet er tilstrækkeligt blødt og rent. Vurderingen sammenlignes med strøelsesmængderne angivet i tabel 1, da strøelsesmængden kan variere fra dag til dag og fra time til time, og ikke nødvendigvis giver et retvisende billede på kontroldagen.

Strøelsesmængden afhænger af underlaget

Kravene til strøelsesmængder i sengebåse på økologiske kvægbedrifter ses i tabel 1. De angivne strøelsesmængder er målt efter dyret har ligget i den strøede bås. Bogstaverne i første kolonne henviser til nedenstående afsnit, hvor strøelsesmængden er beskrevet mere detaljeret for de enkelte underlagstyper.

Tabel 1. Minimum strøelsesmængde i sengebåse ved forskellige underlag.

 

Underlag

Strøelsesmængde

A)

Sengebåse med bagkant (20-30 cm over lejets bund)

Strøelse nok til, at lejet er fyldt op til bagkanten og jævnt fordelt i hele lejet.

B)

Beton

Mindst ca. 5 cm

B)

Måtter (1-3 cm)

Mindst ca. 5 cm

C)

Flerlags madrasser (3-5 cm) og kanalsyede madrasser (6-14 cm)

Alle madrasser skal strøs, så de er rene og tørre. Mindst ca. 5 cm lejeunderlag inklusiv strøelse.

A: Sengebåse med betonbund og en bagkant kan fyldes med enten sand, halmmadrasser, tørv eller lignende.

Sand som strøelse i sengebåse med bagkant, kræver at båsene er fyldt med sand i et jævnt lag. Sand er meget flygtigt, og derfor kræver det hyppig tilførsel af nyt sand og vedligeholdelse i form af jævning/rivning, se foto.

Foto: Linda Rosager Duve

Båsene skal være fyldte med sand i et jævnt lag.

Halm som strøelse i sengebåse med bagkant kræver, at halmen ligger i et jævnt lag i hele sengebåsen i ca. samme niveau som bagkanten (typisk 20–30 cm).

B) I sengebåse med betonbund eller måtter (< 30 mm) bør den samlede tykkelse af materiale oven på betonbunden eller måtten være mindst 5 cm, når dyret har ligget i strøelsen. Det sikrer, at lejet er eftergivende og former sig efter koen. Strøelsen skal være jævnt fordelt i båsen/sengebåsen.

C) I Sengebåse med flerlagsmadrasser eller kanalsyede madrasser som er over 5 cm, skal strøelsen udelukkende opsuge fugt. Det skyldes, at disse madrasser i sig selv er eftergivende og former sig efter koen, når hun lægger sig.

På madrasser som er f.eks. 3 cm tyk, skal der strøs ca. 2 cm. strøelse ovenpå for, at den opfylder kravet om 5 cm strøelse.

Foto: Henrik Bjerregrav

Der skal være min. 5 cm strøelse inkl. madrassen, når der er madras i sengebåsene.

Husk også

  • Kontroller strøelsesmængden i sengebåsene hos alle dyregrupper
  • Sugeevnen for savsmuld er noget større end for snittet halm
  • For meget strøelse er ikke altid positivt. Det kan give mere beskidte køer, hvis de slæber halm ud på gangarealerne

Læs mere

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.