Udgivet 14.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Produktion af økologisk julesalat, spirer og mikrogrønt

Der gælder særlige regler for økologisk julesalat og spirede frø, som kun må produceres med brug af økologiske frø/planteformeringsmateriale.

Dyrkningsregler for julesalat

Ved produktion af julesalat kan produktionscyklussen bestå af to faser: den ene i jord og den anden i jord, rent vand eller substrater. Hvis du vælger at udføre anden fase, som er drivningen af økologisk julesalat i vand eller andet inert medie, skal der benyttes økologisk planteformeringsmateriale. Den ikke-økologiske del af vækstmediet skal desuden være sammensat af produkter, som fremgår af positivlisten over plantebeskyttelsesmidler, gødning og desinfektionsmidler. Se gældende liste i bilag 1, 2 eller 4 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Dyrkningsregler for spirede frø

Du skal altid anvende økologiske frø til spireproduktion. Med en spire forstås her en plante, der anvendes før den udvikler synlige kimblade, og en spire er beregnet til at skulle spises hel - inklusive frøet. En spire tilføres ikke ekstra næring, men den udvikles udelukkende af den næring, der er i frøet. En spire er f.eks. en bønnespire eller en lucernespire.

Anden produktion af spirede frø, mikrogrønt

I produktion af spirede frø, f.eks. karse og rødbedespirer, som også kaldes mikrogrønt, skal du også anvende økologiske frø. Produktionen af spirede frø adskiller sig fra ovennævnte spireproduktion ved, at planten bliver høstet/afklippet, og at den høstede del spises uden frøet. Frøene bliver dyrket i et inert medie uden tilførsel af næring. Der kun må tilføres vand. Det inerte medie kan være sammensat af økologisk inert materiale. Det kan f.eks. være måtter af hamp eller kokos. Der er tale om en meget kort dyrkningsperiode for disse kulturer, og der bliver derfor ikke frigivet næringsstoffer. Det inerte medie kan også være sammensat af de inerte produkter, der fremgår af positivlisten over gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer. Se gældende liste i bilag 2 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.  

Når du producerer bladkrydderurter, f.eks. basilikum, purløg og persille, skal du også anvende økologiske frø, men det er muligt at søge dispensation til anvendelse af ikke-økologisk frø. Se tabel herunder. 

Spirer Øvrig produktion af spirede frø Planter

Kimblad

Hele planten spises

Må ikke tilføres ekstra næring

Dyrkes i inert medie

Få rigtige blade

Planten høstes/afklippes

Må ikke tilføres ekstra næring

Dyrkes i inert medie

Mange blade

Sælges med potten/bruges som udplantningsplanter eller dyrkes i bundjord

Forskel på spirer, anden produktion af spirede frø og planter. Fra Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2024.

 

Yderligere information

Vær også opmærksom på eventuelle supplerende sporbarhedskrav, hygiejne og egenkontrol.