Udgivet 07.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Planteformeringsmateriale fra omlægningsmarker

Vær opmærksom på, at der ikke må anvendes udsæd og læggemateriale fra marker i første omlægningsår på økologiske marker.

Planteformeringsmateriale og omlægningsstatus 

Planteformeringsmateriale produceret i omlægningsperioden kan markedsføres som omlægningsprodukt, hvis omlægningsperioden har været på mindst 12 måneder inden høst.

Artikel 10 stk. 4 i den ny økologiforordning (Rådets forordning 2018/848)

Økologisk planteformeringsmateriale

Planteformeringsmateriale kan opnå økologisk status (gælder ikke til videre fremavl), når produktionen er foregået på et fuldt omlagt areal i mindst én generation eller, i tilfælde af flerårige afgrøder, i mindst én generation i to vækstsæsoner.

Bilag II, del I, pkt. 1.8.2 i Rådets Forordning 2018/848.

Planteformeringsmateriale fra første års omlægningsmarker

Udsæd og læggemateriale fra første års omlægningsmarker har indtil 1. januar 2022 haft konventionel status, men har kunnet anvendes i økologisk produktion sidestillet med økologisk materiale, såfremt etableringen er sket efter markens omlægningsdato. Med den ny økologiforordning kan udsæd og læggemateriale fra første års omlægningsmarker ikke længere anvendes på lige fod med økologisk og omlægningsmateriale.

Første års omlægningsmarker og egen udsæd

En ændring er også, at forordningen heller ikke giver mulighed for at anvende eget udsæd eller andet omlægningsmateriale fra egne første års omlægningsmarker.

Du skal anvende økologisk materiale frem for omlægningsplanteformeringsmateriale

Du skal anvende økologisk planteformeringsmateriale før omlægningsmateriale i OrganicXseeds. Det betyder, at udsæd og læggemateriale med omlægningsstatus (som er høstet mere end 12 måneder fra omlægningsdato), kun kan anvendes fra 2022, hvis der ikke er økologisk materiale tilgængeligt i OrganicXseeds.

Når udbydere af frø- og plantemateriale registrerer planteformeringsmateriale i OrganicXseeds, skal der være en angivelse af, om der er tale om økologisk materiale eller omlægningsplanteformeringsmateriale. Du skal kunne dokumentere, at der ikke er økologisk materiale tilgængeligt, når du indkøber omlægningsmateriale. Det forventes, at Landbrugsstyrelsen vil orientere om, hvordan dette skal håndteres i praksis, men du kan bruge den grønne knap i OrganicXseeds ud for sorten til at danne et skærmbillede, og gemme dette som dokumentation. Ved brug af egen udsæd, må du dog gerne anvende udsæd med omlægningsstatus, selvom der findes økologisk udsæd af den pågældende sort i OrganicXseeds. 

Gennemførselsbestemmelse til Rådets Forordning 2018/848, bilag II, del I, punkt 1.8.5.1 til 1.8.5.7

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Find den seneste udgave af Vejledning af økologisk jordbrugsproduktion

Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Artiklen er opdateret som en del af projekt Ny og opdateret viden til økologiske landmænd, som er støttet af